Maakuntaohjelma 

  

Vuosien 2018-21 maakuntaohjelman valmistumista voi seurata maakuntaohjelman blogista. Tutustu myös maakuntaohjelman valmistelua kuvaavaan perustietopakettiin. Maakuntaohjelman valmistelussa hyödynnetään keskisuomalaisten näkemyksiä, joita kerätään vuoden 2017 aikana lukuisissa sidosryhmätilaisuuksissa. Voit osallistua maakuntaohjelman valmisteluun myös verkkolomakkeella

Maakuntaohjelma 2014-2017 on osa Keski-Suomen strategiaa.

 

Maakuntaohjelman sisällöt ovat Keski-Suomen strategian luvussa 3. Keski-Suomen vuosien 2014-2017 valinnat (s. 18 - 29) ja luvussa 4. Kehittämistoimien yhteensovitus ja rahoitus. (s. 30 - 31)
 

Maakuntaohjelma on neljän vuoden eli kunnallisvaltuustojen toimikauden mittainen toimintasuunnitelma, joka perustuu maakuntasuunnitelman linjauksiin.


Maakuntaohjelman 2014 - 2017 kehittämisalueet

1) aluerakenne, liikenne ja ympäristö

2) biotalous

3) digitalous

4) osaamistalous

5) hyvinvointipalvelut

 

Tavoitteet vuonna 2017

Keski-Suomessa on 10 000 uutta yksityissektorin työpaikkaa ja 2 000 uutta yritystä.

Vientitulot ovat kasvaneet 2 miljardilla eurolla ja yritysten osuus koko maakunnan T&K -panostuksesta on noussut 60 prosenttiin.


Maakuntaohjelman valmisteluun osallistui mittava joukko maakunnan kehittäjiä. Ohjelma laadittiin Keski-Suomen liiton johdolla yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa kuntien, valtion aluehallinnon ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Ohjelman valmistelussa kuultiin kattavasti seutujen edustajia.

Maakuntaohjelman tavoitteiden toteuttaminen edellyttää tuloksellista yhteistyötä. Maakuntaohjelma tarjoaa tätä mahdollisuutta keskisuomalaisille yrityksille, julkisen palvelujärjestelmän, koulutusorganisaatioiden ja kolmannen sektorin toimijoille, kehittämishankkeiden rahoittajille, medialle ja kaikille maakunnan kehityksestä kiinnostuneille keskisuomalaisille.

Maakuntaohjelman edellyttämät toimet ja niiden rahoitus kirjataan vuosittain laadittavaan toimeenpanosuunnitelmaan, jonka käsittelee maakunnan yhteistyöryhmä ja hyväksyy maakuntahallitus.

Maakuntaohjelma perustuu lakiin alueiden kehittämisestä (1651/2009), maakuntasuunnitelmaan, ja valtakunnallisiin aluekehittämistavoitteisiin.

 

Lisätietoja:

aluekehitysjohtaja Pekka Hokkanen p. 040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi