Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Keski-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa 2015 – 2016 kohdennetaan maakunnan kehittämistoimiin kumpanakin vuonna yhteensä noin
12 miljoonaa euroa EU:n rakennerahastojen tukea.

Valtion kahden seuraavan vuoden tulo- ja menoarvioihin suunnitelmassa esitetään kymmenien miljoonien määrärahoja tie- ja ratahankkeisiin sekä lisärahoitusta osaavan työvoiman varmistamiseen. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman syyskuun 2014 lopussa ja se on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle.

Keski-Suomen vuosittainen 12 miljoonan EU-potti koostuu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) 7 miljoonan ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 5 miljoonan euron tuista. Rahoituksesta 36,6 prosenttia eli noin 4,4 milj. kohdennetaan Saarijärven-Viitasaaren seudulle.

 

Biotuotetehdas budjettineuvottelujen ytimessä

 

Keski-Suomen tavoitteena on saada valtion tulo- ja menoarvioon rahaa suunnitellun Äänekosken biotuotetehtaan kannalta tärkeisiin tie- ja ratahankkeisiin sekä metsä- ja logistiikka-alan toisen asteen koulutuksen järjestämiseen Keski-Suomessa. Valtatien 4 Kirri-Tikkakoski –moottoritien rakentamiseen 70 M€  (kust.arvio yhteensä 150 M€), valtatien 13 Huutomäen eritasoliittymän rakentamiseen 26 M€ ja Äänekoski-Viitasaari -välin ohituskaistojen parantamiseen 20 M€. Alempiasteisen tieverkon välttämättömiin parannuskohteisiin esitetään 5 M€ määrärahaa. Jyväskylä-Äänekoski-Haapajärvi –radalla Jyväskylä-Äänekoski –välin sähköistämiseen esitetään 20 M€ ja Saarijärvi-Haapajärvi –välin perusparantamiseen 35 M€  (kust.arvio yht. 70 M€).

Biotuotetehtaan yhteyteen syntyvät metsä- ja logistiikka-alan työpaikat tarvitsevat ammattitaitoista työvoimaa, jonka vuoksi suunnitelmassa esitetään noin 2,3 miljoonan euron lisärahoitusta koulutuksen järjestämiseen Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksessa ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä.

Myös biotuotetehtaan sivuvirtoja hyödyntävät pk-yritykset tulee huomioida valtion budjetissa tukitoimenpitein, joilla yrityksissä saataisiin aikaan kasvua erityisesti vaikean työllisyyden alueella. Rahoitusta tarvitaan yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaan.

 

Äkillisen rakennemuutoksen alueiksi nimettyjen Viitasaaren, Pihtiputaan ja Äänekosken seudun yritystukien taso, joka pudotettiin heinäkuun alussa, on arvioitava uudelleen, toimeenpanosuunnitelmassa todetaan.  

 

 

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma perustuu viime kesäkuussa hyväksyttyyn Keski-Suomen strategiaan 2040. Kehittämistoimet kohdentuvat sen mukaisesti bio-, digi ja osaamistalouteen, aluerakenteen kehittämiseen ja hyvinvointipalveluihin.

 


Lisätietoja:

aluekehitysjohtaja Pekka Hokkanen 
p. 040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi