Keski-Suomen liiton blogi

Kirjoittajina Keski-Suomen liiton johto ja muut talon asiantuntijat sekä vierailijat. Juttuaiheet ovat kirjoittajien omia valintoja ja näkemyksiä. Lue ja kommentoi! Kommentit päivitetään työaikana.

Arkisto

2 kirjoitusta

Kirjoitukset vuodelta 2020

Myötätuntoa ja taloudellista apua myrskyn silmään

Maanantaina 30. maaliskuuta 2020 | Veli-Pekka Päivänen

Suuria lamoja tulee ja menee. Jokainen niistä on erilainen, jokaisesta niistä on selvitty. Niin selvitään myös tästä koronaviruksen aiheuttamasta äkillisestä ja kovasta iskusta. Maailma on ollut aina laman jälkeen hieman erilainen ja niin se tulee nytkin olemaan. Se on myös uusi mahdollisuus.

Edellinen eli vuonna 2008 käynnistynyt lama lähti liikkeelle pankkikriisistä ja levisi pian maailmanlaajuiseksi. Teollisuuden investoinnit pysähtyivät kuin seinään. Suuret yritykset joutuivat irtisanomaan vientivetoisessa maassamme kymmeniätuhansia työntekijöitä. Massatyöttömyys vaikutti seuraavaksi kotimarkkinakysynnän alenemiseen.

Vallitseva koronataantuma on jo nyt iskenyt rajusti kotimarkkinakysyntään, varsinkin palvelusektorilla. Seuraavassa vaiheessa taantuma tulee iskemään varmasti myös teollisuuden alihankintaverkostoihin. Jokaisen laman syntymekanismi on erilainen ja se kohdistuu aina erilaisiin yrityksiin, siksi myös lievennyskeinot ovat aina erilaisia.

 

Rahoitusta kriisiytyneiden yritysten tukemiseen

Jokaisessa syvässä lamassa valtio on pyrkinyt tekemään kaikkensa iskun lieventämiseksi. Niin nytkin. Kaikkien yhteinen tahto on, ettei yksikään elinkelpoinen yritys kaatuisi tämän kriisin seurauksena. Valtio on ottanut käyttöönsä jopa usean miljardin suuruisen pelastusohjelman. Pelastustoimenpiteitä on tarjolla runsaasti ja niitä kannattaa käyttää.

Myös Keski-Suomen liitto on reagoinut koronakriisiin ja maakuntahallitus on varannut 500 000 euron rahoituksen koronaepidemian vaikutusten hillintään ja siitä toipumiseen. Rahoituksella pyritään minimoimaan vaikutuksia yritystoimintaan ja siten turvaamaan työpaikkoja.

Keski-Suomen liiton rahoitusta voivat hakea kunnat, kehittämisyhtiöt, elinkeino-, toimiala- ja ammattijärjestöt sekä oppilaitokset. Hankkeiden tulee vahvistaa edellä mainittujen toimijoiden kykyä ja resursseja auttaa yrittäjiä ja ammatinharjoittajia. Hankkeiden toimenpiteet voivat kohdistua kaikkiin toimialoihin, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin koronaepidemian takia. Lisätietoja rahoituksesta löydät täältä.

 

Entistä parempaa kriisinhallintaa keskustelulla ja empatialla

Kriiseistä kannattaa aina pyrkiä oppimaan ja siksi niitä kannattaa analysoida. 1990-luvun alun lamassa yrittäjät jäivät melko yksin valtavien paineiden alle. Lama kesti kauan ja moni yrittäjä jäi täysin vaille taloudellista ja henkistä apua. Tästä opittiin ja vuonna 2008 alkaneessa lamassa yhteiskunta auttoi yrittäjiä myös psyykkisesti. Yrittäjien välinen vertaistuki oli erinomaisen tärkeää monelle.

Maailma on hyvin erilainen kuin kymmen tai kaksikymmentäviisi vuotta sitten. Yrittäjät eivät ole enää yksin ja yritysten tukipalvelut ovat entistä monipuolisempia. Yritykset kertovat avoimemmin omista suunnitelmistaan ja ovat valmiita ottamaan vastaan neuvoja useiltakin asiantuntijoilta.

Yrittäjät ja yritysjohtajat tarvitsevatkin nyt talousneuvonnan lisäksi myös keskusteluapua. Ongelmista puhuminen auttaa ja puhuminen kannattaa kohdistaa suoraan yritysten auttajille. Yritysneuvojilta, rahoittajilta ja vuokranantajilta toivon aikaa, joustavuutta, kuuntelukykyä, myötätuntoa sekä empatiaa yrittäjiä kohtaan. Uskon omasta kokemuksesta, että vertaistuki on kaikkein tärkein asia, mitä yrittäjät kaipaavat näinä haastavina aikoina.

Yksi kommentti

Keski-Suomi 2020 maakuntaliiton silmin

Maanantaina 3. helmikuuta 2020 | Lotta Heikkinen

Uusi vuosikymmen on käynnistynyt vauhdilla niin maakunnan kuin valtakunnan tasolla. Pöydällä on monia Keski-Suomen aluekehittämisen kannalta merkittäviä asioita. Vs. maakuntajohtaja, vs. aluekehitysjohtaja ja suunnittelujohtaja kertovat, millaisten asioiden parissa Keski-Suomen liitto työskentelee vuonna 2020 ja miten työn tavoitteet saavutetaan.

 

Mitä Keski-Suomen aluekehittämisen parissa tapahtuu vuonna 2020?

- Vuonna 2020 yksi tärkeä asia on se, että meille kaikki tärkeät aluekehittämisen asiat ovat myös lainsäädännöllisesti tapetilla. Meillä on sekä kaavoitukseen että aluekehittämiseen liittyvät lainsäädännöt nyt työn alla ja uudistumassa. Ja totta kai tärkeää on myös se, millaisia valtakunnallisia ratkaisuja sosiaali- ja terveysasioiden tiimoilta tehdään, kertoo vs. maakuntajohtaja Pekka Hokkanen.

- Näitä kaikkia asioita itseasiassa nivoo myös se, kuinka yhtenäisenä Keski-Suomi näissä muutoksissa etenee eli kyllä tänä vuonna maakunnan yhtenäisyyttä ja identiteettiä pohditaan. Yksi ihan konkreettinen tähän liittyvä asia on, että meillä on syyskuun 11. ja 12. päivä Keski-Suomen risteily, jatkaa vs. aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho.

- Liikennejärjestelmäsuunnittelun osalta eletään eräänlaista supervuotta. Tällä hetkellä laadinnassa on maakunnan oma liikennejärjestelmäsuunnitelma, Länsi-Suomen maakuntien kanssa tehdään yhteistyössä yhteistä liikennestrategiaa ja sitten valtakunnan tasolla 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Näiden osalta ehkä se keskeisin asia on, että perinteisen intran lisäksi nyt kokonaisvaltaisesti käsitellään myös liikkumisen palveluita ja tukitoimia, kertoo suunnittelujohtaja Markus Erkkilä.

- No sitten vielä EU:n tasolta meille tulee tämä valmistautuminen seuraavaan rakennerahastokauteen. Eli tässä on kiivas keskustelu Suomen sisällä rahoituksen jaosta ja valmistautuminen ohjelman sisältöihin, Peräaho sanoo.

 

Miten Keski-Suomen aluekehittämisen tavoitteet saavutetaan?

- Kyllä Keski-Suomen yhteistä asiaa pitää hoitaa laajassa yhteistyössä, yhdessä tehden ja siten, että tämä aluekehittäminen on hyvin kokonaisvaltaista ja sisältää monia asiasisältöjä. Tällä tavoin olen varma, että Keski-Suomella ja keskisuomalaisilla menee jatkossakin hyvin, Hokkanen päättää.

 

Katso haastattelu videomuodossa täältä!

Ei kommentteja