Keski-Suomen liiton blogi

Kirjoittajina Keski-Suomen liiton johto ja muut talon asiantuntijat sekä vierailijat. Juttuaiheet ovat kirjoittajien omia valintoja ja näkemyksiä. Lue ja kommentoi! Kommentit päivitetään työaikana.

Lotta Heikkinen

Keski-Suomen liiton viestintäsuunnittelija.

Keski-Suomi 2020 maakuntaliiton silmin

Maanantaina 3. helmikuuta 2020 | Lotta Heikkinen

Uusi vuosikymmen on käynnistynyt vauhdilla niin maakunnan kuin valtakunnan tasolla. Pöydällä on monia Keski-Suomen aluekehittämisen kannalta merkittäviä asioita. Vs. maakuntajohtaja, vs. aluekehitysjohtaja ja suunnittelujohtaja kertovat, millaisten asioiden parissa Keski-Suomen liitto työskentelee vuonna 2020 ja miten työn tavoitteet saavutetaan.

 

Mitä Keski-Suomen aluekehittämisen parissa tapahtuu vuonna 2020?

- Vuonna 2020 yksi tärkeä asia on se, että meille kaikki tärkeät aluekehittämisen asiat ovat myös lainsäädännöllisesti tapetilla. Meillä on sekä kaavoitukseen että aluekehittämiseen liittyvät lainsäädännöt nyt työn alla ja uudistumassa. Ja totta kai tärkeää on myös se, millaisia valtakunnallisia ratkaisuja sosiaali- ja terveysasioiden tiimoilta tehdään, kertoo vs. maakuntajohtaja Pekka Hokkanen.

- Näitä kaikkia asioita itseasiassa nivoo myös se, kuinka yhtenäisenä Keski-Suomi näissä muutoksissa etenee eli kyllä tänä vuonna maakunnan yhtenäisyyttä ja identiteettiä pohditaan. Yksi ihan konkreettinen tähän liittyvä asia on, että meillä on syyskuun 11. ja 12. päivä Keski-Suomen risteily, jatkaa vs. aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho.

- Liikennejärjestelmäsuunnittelun osalta eletään eräänlaista supervuotta. Tällä hetkellä laadinnassa on maakunnan oma liikennejärjestelmäsuunnitelma, Länsi-Suomen maakuntien kanssa tehdään yhteistyössä yhteistä liikennestrategiaa ja sitten valtakunnan tasolla 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Näiden osalta ehkä se keskeisin asia on, että perinteisen intran lisäksi nyt kokonaisvaltaisesti käsitellään myös liikkumisen palveluita ja tukitoimia, kertoo suunnittelujohtaja Markus Erkkilä.

- No sitten vielä EU:n tasolta meille tulee tämä valmistautuminen seuraavaan rakennerahastokauteen. Eli tässä on kiivas keskustelu Suomen sisällä rahoituksen jaosta ja valmistautuminen ohjelman sisältöihin, Peräaho sanoo.

 

Miten Keski-Suomen aluekehittämisen tavoitteet saavutetaan?

- Kyllä Keski-Suomen yhteistä asiaa pitää hoitaa laajassa yhteistyössä, yhdessä tehden ja siten, että tämä aluekehittäminen on hyvin kokonaisvaltaista ja sisältää monia asiasisältöjä. Tällä tavoin olen varma, että Keski-Suomella ja keskisuomalaisilla menee jatkossakin hyvin, Hokkanen päättää.

 

Katso haastattelu videomuodossa täältä!

Ei kommentteja

Vetovoimatekoja keskisuomalaisissa kulttuuriympäristöissä

Perjantaina 20. joulukuuta 2019 | Lotta Heikkinen

Tänä vuonna jaettiin historian yhdeksäs Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto. Palkitut ovat maakunnan parhaita esimerkkejä kulttuuriympäristön onnistujista.

Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto nostaa esiin kulttuuriympäristön hoidon hyviä esimerkkejä, puurtajia, osaajia ja onnistujia. Joka toinen vuosi jaettavan palkinnon myöntää Keski-Suomen maakunnan kulttuuriympäristöryhmä MAKU. Ryhmä toteuttaa vuonna 2017 tehtyä kansallista kulttuuriympäristösitoumusta.

Palkinnolla halutaan myös kuulla ihmisiä ja tuoda heitä yhteen. Palkintoa oli aikanaan ideoimassa myös MAKU-ryhmän nykyinen varapuheenjohtaja, maakunta-arkkitehti Liisa Bergius. Hänen mukaansa paras tieto yksittäisestä toimijasta tai toiminnan merkityksestä on paikallisilla itsellään:

- Kuka vain voi ehdottaa mielestään sopivaa palkinnon saajaa. Avoimella haulla halutaan korostaa sitä, että kulttuuriympäristömme kuuluu kaikille ja on iso osa keskisuomalaisuutta. Toivomme, että palkinto tuottaa saajalleen lisäarvoa. Parhaassa tapauksessa se voi synnyttää uudenlaista yhteistyötä ja toimintaa.

Palkinnon saaja voi olla yksityishenkilö, yhdistys, yhteisö, yritys, hanke tai kunta. Itse palkittavat teot voivat liittyä rakennettuun ympäristöön, kulttuurimaisemiin, perinnemaisemiin tai muinaisjäännöksiin - eli toimintaan maakunnan kulttuuriympäristöissä.

- Palkittuja ja kunniakirjan saaneita kohteita on tasaisesti ympäri maakuntaa. Joukosta löytyy kulttuuriympäristöjen vetovoimasta lisäarvoa saavaa laadukasta yrittäjyyttä, perinnemaisemien ja kulttuuriperinnön vaalijoita sekä sinnikästä vapaaehtoistoimintaa. Kaikki palkitut on koottu Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinnot -tarinakarttaan, Bergius kertoo.

Palkinnon arvoista voi olla esimerkiksi konkreettinen hoito- tai korjaustyö, uusi käyttötarkoitus tai pitkäaikainen toiminta kulttuuriympäristön hyväksi. Sitä voi myös olla esimerkiksi uusi hyvä toimintamalli, kulttuuriympäristökasvatustyö tai ansiokas selvitystyö. Bergiuksen mukaan palkittavien valinnassa huomioidaan monia tekijöitä:

- Arvioimme muun muassa ehdokkaan innovatiivisuutta, osaamista sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämistä. Myös yhdessä tekeminen, kohteen arvokkuus sekä perinteiden ja kohteen arvojen kunnioittaminen ovat merkityksellisiä tekijöitä. Vaikka hyvistä ehdotuksista on vaikea valita, on yhteisessä arvioinnissa noussut aina selkeitä voittajia.

Vuoden 2019 palkinnon saaja on poikkeuksellisen innovatiivinen uudistaja

Tänä vuonna palkinnon saajaksi ansioitui säynätsalolainen Tavolo Bianco Oy. Harri Taskisen ja Heli Leinonkosken yritys palkittiin Alvar Aallon suunnitteleman ja rakennussuojelulailla suojellun Säynätsalon kunnantalon toiminnan elvyttämisestä ja brändäämisestä. Harri Taskinen pitää kulttuuriympäristöpalkintoa tärkeänä tunnustuksena kulttuurialalla:

- Tätä työtä tehdään pitkälti intohimolla, vapaaehtoisesti ja pienellä tuloksella, joten tunnustukset ovat aina positiivisia. Kulttuuriympäristöpalkinnossa on myös hienoa se, että avoimen haun vuoksi se ei ole vain sisäpiirin juttu. Lämmittää aina mieltä, että joku on huomannut.

MAKU-ryhmän arvion mukaan Tavolo Bianco onnistui kehittämään kunnantalolle sen arvon mukaista, monipuolista uusiokäyttöä. Talo tarjoaakin nykyisin mieltä ylentävät puitteet monenlaiselle toiminnalle aina majoituksesta kahvilatoimintaan ja seminaareista kansainvälisiin vierailuihin.

- Toimintaa aloittaessamme päätimme tehdä sitä, mikä rakennukselta luontevasti onnistuu. Tällä hetkellä meillä on kaupungin kanssa vuosi jäljellä sopimusta ja alamme keskustella tulevaisuuden visioista, Taskinen kertoo.

Vuoden 2019 Kulttuuriympäristön hoidon kunniakirjat myönnettiin Suomen metallinetsijät ry:n Keski-Suomen alajaostolle ja The Local Culture Hostelille, yhteisesti sekä The Local Culture Hostelin yrittäjille että rakennuksen omistajalle ja kunnostajalle, Keski-Suomen Suojeltavat Museokiinteistöt Oy:lle. Kunniakirjojen saajat edustavat MAKU-ryhmän mukaan harrastustoimintaa kulttuuriympäristötietoisuuden lisäämiseksi sekä kulttuuriympäristön vetovoimaa hyödyntävää elinkeinotoimintaa

Ei kommentteja