Keski-Suomen liiton blogi

Kirjoittajina Keski-Suomen liiton johto ja muut talon asiantuntijat sekä vierailijat. Juttuaiheet ovat kirjoittajien omia valintoja ja näkemyksiä. Lue ja kommentoi! Kommentit päivitetään työaikana.

Maakuntakaavoitus valinkauhassa

29.2.2016 11.57 | Olli Ristaniemi

Uudet itsehallinnolliset maakunnat tulevat. Toivottavasti uudistus onnistuu sataprosenttisesti. Ainakin oman työni tulevaisuuden suunnittelussa lähden tuosta lähtökohdasta. Ja näin pitää mielestäni asennoitua muidenkin, joita muutos tulee koskemaan. Ei kannata keksiä karikoita ja heitellä hiekkaa rattaisiin.


 

Maakuntakaavoitus ja kuntien kaavaohjaus on tulevien maakuntien yksi tärkeistä tehtävistä. Näitä linjauksia ja toimintatapoja on jo nyt syytä miettiä. Maakuntaliiton asiantuntemuksen ei saa antaa heiketä. Nyt on varauduttava maakuntakaavoituksen kehittämiseen ja sen ohella kuntien kaavaohjaukseen. Myös valtio tulee jatkossa pyytämään meiltä lausuntoja ja kannanottoja mm. maankäytön linjauksiin ja toimintatapoihin. Maankäyttö- ja rakennuslain muutospaineet kasvavat.

Maakuntakaavan tulee palvella maakunnan strategiatyötä. Se on osa strategista suunnittelua, selkeä pari maakuntastrategialle. Maakuntakaava on tehtävä vaalikauden aikana ja sen tulee olla strateginen. Vaalikauden aikana tehtävässä kaavassa voi olla vain yksi varsinainen nähtäville pano ehdotusvaiheessa ja sitä täydentävät osallisuuden muodot. Sen on pidettävä sisällään valtiolta siirrettävät alueelliset liikenteen, joukkoliikenteen, luonnonsuojelun, luonnonvarojen, energian jne. tehtävät. Kaavan tulee perustua olevaan tietoon ja niihin strategiaa täydentäviin selvityksiin, joita kaavan laatiminen edellyttää. Kaava tulee sovittaa yhteen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Näitä tavoitteita on jo lähdetty uudistamaan. Niiden on syytä olla vain todella tärkeisiin valtakunnallisiin kysymyksiin pureutuvia ja konkreettisia. Kaikki viralliset vaiheet tulee hoitaa sähköisesti. Tiedottamisen tulee olla jatkuvaa.

Strateginen maakuntakaava kuvaa ja linjaa huomattavasti paremmin tulevaisuuden kehittämistä ja reunaehtoja, kuin mihin nykyinen maakuntakaavoitus antaa mahdollisuuden. Strateginen maakuntakaava antaa kunnan omalle suunnittelulle huomattavan liikkumavaran. Maakunnan tarve ohjata kunnan suunnittelua tulee vähenemään. Kunnat ovat jo pääsääntöisesti kaavoittaneet taajamat ja keskeiset rannat. Kun strateginen maakuntakaava tulee, kuntien olisi hyvä siltä pohjalta ottaa koppi ja alkaa laatimaan koko kuntaa koskevia yleiskaavoja. Tällöin maakuntakaavan kehittämisajatukset, kaavajärjestelmämme mukaisesti, täsmentyvät kuntien oman suunnittelun kautta. 

Strateginen maakuntakaava kehittämisajatuksineen antaa mahdollisuuden myös siihen, että yksilöön kohdistuvat oikeusvaikutukset voidaan minimoida. Nykyisin ehdollinen rakentamisrajoitus (rahat tai lupa -periaate) koskee suojelun, virkistyksen, teknisen huollon ja liikenteen aluevarauksia. Myös "harmaat alueet", kuten esimerkiksi arvokkaat geologiset muodostumat, voivat olla maanomistajalle kohtuuttomia. 

Maakunnille tuleva verotusoikeus laittaa tulevan maakuntavaltuuston miettimään, mihin verovaroja suunnataan. Tällöin on mahdollisuus korvauksiin ehdollisen rakentamisrajoituksen tai "harmaiden alueiden" osalta. Valtakunnallisten inventointien ja arvojen osalta korvausvelvollisuuden tulee kuitenkin kuulua valtiolle.

 

Yksi kommentti "Maakuntakaavoitus valinkauhassa

Onni Haapala 29.2.2016 12.57

Olli Ristaniemi on osoittautunut kaukokatseiseksi ja avoimeksi virkamieheksi, joka avaa informaation ajoissa. Oikea taustatuntemus ja ennakointi kaavoja laadittaessa on luomassa elinvoimaa tasapuolisesti maakuntaan. Siinä on onnistuttu kohtuullisesti, joten otetaanpa vakavasti varoitus rattaiden hiekoittamisesta. Onni Haapala, maakuntavaltuutettu Keuruu

Kommentoi "Maakuntakaavoitus valinkauhassa"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.