Keski-Suomen liiton blogi

Kirjoittajina Keski-Suomen liiton johto ja muut talon asiantuntijat sekä vierailijat. Juttuaiheet ovat kirjoittajien omia valintoja ja näkemyksiä. Lue ja kommentoi! Kommentit päivitetään työaikana.

Paikallisdemokratiaviikko käyttöön

4.4.2011 8.31

Paikallisdemokratiaviikko on Euroopan Neuvoston 47 maassa vuosittain vietettävä teemaviikko. Jokainen alue ja kunta voi muokata viikon näköisekseen. Viikkoa vietetään lokakuun toisella viikolla, johon mahtuu 15.10. vuonna 1985 hyväksytyn Paikallisen itsehallinnon peruskirjan synty. Suomikin on ottanut peruskirjan käyttöön.

Paikallisdemokratiaviikon ajatuksena on lisätä tietoisuutta paikallisesta demokratiasta, parantaa demokraattisen osallistumisen ideaa sekä kehittää hallinnon läpinäkyvyyttä. Tänä vuonna viikkoa vietetään teemalla Ihmisoikeudet paikallisella tasolla.


Keski-Suomessa paikallisdemokratiaviikon on huomioinut vain Pihtipudas. Onnittelut siitä heille!

Hallinnon ja rakenteiden muuttuessa paikallisdemokratiaan kohdistunut viikko olisi paikallaan tänä vuonna useammassakin kunnassa. Maakunnan liitto voisi näyttää tässä esimerkkiä ja muutenkin koordinoida viikkoa vähän samaan tapaan kuin Keski-Suomen päivän viettoa, joka on pian ovella. Toivotankin jo näin etukäteen kaikille hyvää Keski-Suomi päivää.


Aluehallintoa tarkkaillaan

Suomen aluehallinto on parhaillaan Euroopan Neuvoston maatarkkailussa. Se saanee lausunnon, jossa todetaan aluehallinnon vajavaisuus niin taloudellisen riippumattomuuden kuin suoran demokratiankin suhteen. Suomalaisten tahto on kuitenkin ollut toistaiseksi, ettei maakuntatason vaaleja eikä veroja oteta käyttöön.

Keski-Suomen liitolla on luottamushenkilöhallinto: valtuusto, hallitus ja tarkastuslautakunta. Nämä on välillisesti valittu edustamaan maakunnan asukkaita.

Keski-Suomen liitto on maakunnan 23 kunnan lakisääteinen yhteenliittymä, jolle kunnat ovat siirtäneet oman rajatun tehtäväalueen. Tehtäväksi anto on maakunnan edunvalvonta ja kehittäminen. Kun kuntien oma toimiala palvelutuotantoineen on erittäin laaja, niin ensivaikutelmana liitolle siirretty toimivalta tuntuu kapealta ja varsinaiseen toimintaan suunnattu budjettikin vaatimattomalta.

Se on kuitenkin osin harhauttavaa, koska edunvalvonta ja kehittäminen pitävät sisällään juuri niin paljon asioita, kuin kunnat haluavat siihen sisällyttää. Ja ohjautuuhan maakuntaliiton ohjauksessa merkittäviä kehittämisrahoja valittuihin kohteisiin.

 

 

2 kommenttia "Paikallisdemokratiaviikko käyttöön"

Asko Juuti 5.4.2011 8.17

Paikallisdemokratiaviikko on hyvä keino tuoda paikallista ja alueellista päätöksentekoa esille.

Suomalainen aluehallinto pitääkin olla suomalaisen näköistä. Tärkeintä on, että demokratia toteutuu.
Hyviä keinoja voi olla Euroopassakin useita. Tähänkään asiaan ei yhden totuuden politiikka ole hyvästä.

Kimmo Suomi 5.4.2011 12.16

Heippa Helena ja muut K-S liiton toimijat!

Paikallisdemokratia nojaa Suomessa paljolti edustuksellisen demokratiaan, jossa kansalaisia edustavat edustajat kunnanvaltuustoissa, lautakunnissa ja muissa edustuksillisissa paikalliselimissä.

Pitäisin tärkeänä, että meillä edustuksellisen paikallisdemokratian rinnalla ja lisänä kehitettäisiin suoraa demokratiaa, jolloin kansalaiset pääsisivät suoraan esittämään käsityksiään, elämyksiään, tuntemuksiaan ja ehdotuksiaan. Näin on laita mm. muissa pohjoismaissa, joissa edustuksellisen demomkratian elimiä on pienennetty ja tehostettu, mutta samalla lisätty kansalaisten suoria mahdollisuuksia vaikuttaa.

Asuinalueilla voisi olla asukasryhmiä, jotka säännönmukaisesti voisivat ottavat kantaa asuinalueensa elämään. Näin on tehty mm. Tukholmassa ja Uumajassa, jossa itse olen käynyt tutustumassa suoraan paikallisdemokratiaan. Siinäkin on omat ongelmansa, mutta suora demokratia lisää osallisuutta ja yhteenkuuluvaisuutta - kollektiivisuutta ja vastuuta yhteisistä "kylän" asioista. Asukkaat voivat pienryhmissä tehdä myös suunnitelmia asuinalueidensa kehittämisestä yhdessä asuinalueen virkahenkilöiden ja alueella asuvien kunnallispäätöksentekijöiden kanssa.

Tätä ruotsalaiset kutsuvat kahdella termillä -"närplanering" tai "samplanering", joka Suomessa saataisi tarkoittaa "yhteissuunnittelua".

Kommentoi "Paikallisdemokratiaviikko käyttöön"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.