Keski-Suomen liiton blogi

Kirjoittajina Keski-Suomen liiton johto ja muut talon asiantuntijat sekä vierailijat. Juttuaiheet ovat kirjoittajien omia valintoja ja näkemyksiä. Lue ja kommentoi! Kommentit päivitetään työaikana.

Terveisiä Lapin kaivosmailta

12.4.2011 14.54 | Olli Ristaniemi

Puolihulluna lapinkävijänä tuli jälleen vietettyä lomaa Ylläksen Äkäslompolossa. Vakituisen majapaikan läheisyydessä sijaitsee Rautuvaaran toistaiseksi käytöstä poistettu rautakaivos. Olen vuosikymmenten kuluessa nähnyt kaivoksen kukoistuksen ja alasajon ja sen merkityksen alueen kehitykselle. Suomesta on kuitenkin tulossa yksi Euroopan johtavia kaivosvaltioita ja majapaikkani ympäristössä on useita laajoja kaivoshankkeita. Ylläksen Kuukkeli-lehdessä oli juttu rautakaivoksen avaamisesta vanhan avolouhoksen alueelle ja sen käynnistäneestä YVA-prosessista. Mielenkiintoni heräsi todella, kun huomasin lehtijutusta, että ulkomaisen kaivosyhtiön Suomen maajohtajana ovat opiskelukaverini.


Työni puolesta seuraan, mitä muiden maakuntien maakuntakaavoituksessa tapahtuu. Lapin liitto laatii maakuntakaavoja osa-alueittain, ja Ylläksen alueen maakuntakaava on nimeltään Tunturi-Lapin maakuntakaava. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan noin vuosi sitten. Kaavassa on esitetty laajoja kaivosalueita mm. majapaikkani ympäristöön. Samalla vahvistuksen saivat mm. päärata Kolarin kautta Rautuvaaran kaivokselle sekä uusi ohjeellinen ratayhteys Rautuvaaran kaivokselta Ylläsjärvelle. Kaavassa on myös raideliikenteen kehittämiseksi selvitettävä yhteys Ylläsjärveltä Leville. Nämä ovat mielestäni innovatiivisia ja hienoja oivalluksia Lapin liitolta.

Miten tämä Tunturi-Lapin maakuntakaava sitten liittyy Keski-Suomeen? Ensimmäinen yhtymäkohta löytyy Keski-Suomen 2. vaihemaakuntakaavasta joka käsittelee maa-aineshuoltoa ja siihen liittyviä luontoarvoja. Kaavassa on kahdeksan potentiaalista malmivyöhykettä, joista puolet Luhangassa. Malmien pitoisuudet kivissä ovat kuitenkin niin vähäisiä, että nykyisillä maailmanmarkkinahinnoilla kaivostoiminta ei ole vielä kannattavaa. Hintojen merkittävä nousu voisi mahdollistaa kaivostoiminnan myös Luhangassa. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 15.11.2010, ja se on ympäristöministeriössä vahvistettavana. Kaava tulee vahvistuessaan mahdollistamaan kaivostoiminnan maankäytölliset edellytykset myös Keski-Suomessa.

Toinen mielenkiintoinen yhtymäkohta on ratayhteys Ylläsjärvelle ja selvitettävä yhteys Leville. Meillä Keski-Suomessa on tehty esiselvitys nopeasta ratayhteydestä pääkaupunkiseudulle. Alustavista linjausvaihtoehdoista ei juuri ole tullut kommentteja. Jos Lapissa pystytään maakuntakaavoituksessa innovatiivisiin rataratkaisuihin, niin kyllä meidänkin tulee tehdä vastaavaa. Maakuntakaavan nopea ratayhteys pääkaupunkiseudulle olisi tällainen.

Yksi kommentti "Terveisiä Lapin kaivosmailta

Timo Määttä 19.4.2011 8.26

On hienoa todeta, että Keski-Suomen liitto toimii ajan hermolla. Nopeat reakoinnit maakuntakaavan muutoksiin osoittaa, että maakuntakaava on nimenomaan maakunnan kehittämisen väline ei sen kahle. Innovatiivisyyttä ja uusia avauksia tarvitaan kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Maakunnassa tulisi panostaa myös viihtyvyyteen. Meiltä puuttuu maakuntakeskuksesta Tammerkosken alueen tyyliset kaupunkiolohuoneet. Jyväskylään kaivattaisiin yksi kunnon oleskelupuisto tai Särkänniemen tyyppinen viihtymisalue.

Kommentoi "Terveisiä Lapin kaivosmailta"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.