Keski-Suomen liiton blogi

Kirjoittajina Keski-Suomen liiton johto ja muut talon asiantuntijat sekä vierailijat. Juttuaiheet ovat kirjoittajien omia valintoja ja näkemyksiä. Lue ja kommentoi! Kommentit päivitetään työaikana.

Turvetta ja tuulivoimaa

15.9.2011 10.42 | Olli Ristaniemi
Kuva: Reima Välivaara.

Kuva: Reima Välivaara.

Televisiossa esitettiin muutama vuosi sitten maalaiskomediaa nimeltä Turvetta ja timantteja. Sarjassa löytyi suolta timantteja. Keski-Suomesta ei timantteja löydy, mutta soita on runsaasti - ja tuulivoimaa. Tuulivoima ja suot sisältyvät valmisteilla olevaan Keski-Suomen kolmanteen vaihemaakuntakaavaan.  

Kolmas vaihemaakuntakaava tulee luonnoksena nähtäville loppusyksystä, mutta on jo ennen ensimmäistäkään versiota herättänyt kovasti kiinnostusta. Näyttää siltä, että turvetuotannosta ja suoluonnosta on vaikea päästä yhteisymmärrykseen. Näin voi käydä myös tuulivoiman suhteen. Turvetuotannon osalta polttopisteessä ovat vesistö- ja ilmastovaikutukset, suoluonnon osalta ojittamattomat suot ja luontoarvot ja tuulivoiman osalta kansalaismielipiteet. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että kolmas maakuntakaava ei muuta Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaa, se ainoastaan selvittää turvetuotannon ja suoluonnon sekä tuulivoiman alueidenkäytöllisiä edellytyksiä.


Taustaselvityksiä turvetuotannon ja suoluonnon näkökulmasta tehtiin Keski-Suomessa noin kolmen vuoden ajan. Väitän, että näin mittavia ja tarkkoja selvityksiä ei Suomessa ole ennen tehty maakuntakaavoitusta varten.  Selvitykset tehtiin sillä tarkkuudella, minkä mahdollisen turvetuotannon ympäristölupa vaatii. Tutkimukset koskivat soiden turvevaroja, kasvillisuutta, linnustoa, ojitustilannetta, suopohjaisia peltoja, vesistövaikutuksia ja soiden luontoarvoja.

Tuulivoimaa koskevat selvitykset aloitettiin kuuden maakunnan yhteishankkeena Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Kainuussa, Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Tulokset olivat niin lupaavia, että selvityksiä on jatkettu useissa maakunnissa, Keski-Suomi mukaan lukien.

Soita ja tuulivoimaa koskevissa kaavasuunnitelmissa on huomioitu mm. kansallinen suo- ja turvemaastrategia, turpeen tarve tulevaisuudessa, valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiset linjaukset sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

Meillä kaavan valmistelijoilla on energiahuollon ja ympäristöarvojen yhteensovituksessa suuri vastuu. Toivottavasti kolmannen vaihemaakuntakaavan prosessista ei tule maakuntakomediaa nimeltä Turvetta ja tuulivoimaa.

Yksi kommentti "Turvetta ja tuulivoimaa

Heikki Penttinen 21.11.2011 8.15

IHMINEN JA ELÄMÄ SUOLUONNOSSA

Tämän ajan henki on ollut, saada suoalueet kuntoon, hyvä se, mutta niitä sääntöjä on hiukan huono noudattaa pitkän tähtäimen suunnitelmana, ei soistumisesta ole ulospääsyä. Suomaisemista on monet eläinlajit hävinneet, sitä vaan ihmetellään, että kuinka luonto suoalueillakin saastuu.

Suoalueilla metsiköt, etenkin havupuut vähenevät luonnonmukaisesti sitä nopeammin mitä niitä ihmisten toimesta hävitetään sellaisilta paikoilta mitkä kuuluisi olla metsänkasvulla. Niin kauan kun järvien vesiraja rannoilla pakenee, niin kauan suota tulee tilalle, näin tulevat vuodet tuo mukanaan seutukunnallisia muutoksia, erikoisesti sinne missä ennen oli metsää ja monenlaista elämää nyt siellä on paljon soistuneita rämeikköjä ja lisää tulee.

Silloin kun samoilla seuduilla on tehty metsäuudistuksia, - valitettavasti ne ajat ovat olleet sellaisia huonoja aikakausia, ettei niitä soistuneita metsiköitä voisi vieläkään hyötyalueiksi kutsua, sellaiseksi missä eläisi monet eläinlajit siten kuin metsäneläinten hyvään elinympäristöreviiriin tulisi kuulua, eikä näin ollen metsissä, sen paremmin kuin suoalueillakaan eläimillä ole mahdollisuutta käyttää luonnon monimuotoisuutta, siksi ihminen puhuu kuin turhaan, tosin itseään lohdutellen kertoo, että miten luonnon monimuotoisuutta tulee kehittää.

Suoluonnossa, niin kuin muussakin elollisessa ihminen mukaan lukien, saasteet lisääntyy siten, että joku aine häviää ja korvauksena haitallisia tulee tilalle, sen seurauksena kovin monet lajit kuolee sukupuuttoon kun niiden elämisolosuhteet huononee.

Nyt ihmetellään, miksi syöpäsairaudet lisääntyy hallitsemattomiksi, samalla luonnollisena pidetään kun monia eläinlajeja kuolee, miksi ei huomata, miten huonosti tai miten hyvin on hallinnassa ilmasto, samoin kuin maaperätilanteet, erikoisesti sen osalta, että siellä ihminenkin hyvin eläisi.

Ihminenkin saa terveellisen elinvoimansa sellaisesta luonnosta ja sen tuotteista minkälaisia luonnon tasapainotusprosessi pystyy tuottamaan, siihen sanoen: ihmisen kädessä on vain hänen itsensä, ei luonnon ja siellä olevien suoalueiden hoidon monimuotoisuudesta huolehtivan maailmankuva.

Mitä on ihminen luonnossa, se elää vain niistä tuotteista mitä tulee käyttäneeksi, elikkä hän käyttää luonnontuotteita, joiden haitallisuus on suorassa yhteydessä sairaalloisuuteen, näin ollen - jos ihmiset elää yksinomaan vain suoluonnossa, miten he siellä voivat - altistuen yhä herkemmin erilaisille sairauksille, siitä sitten muotoutuu monenlaisia kysymyksiä.

Heikki Penttinen, Äänekoski

Kommentoi "Turvetta ja tuulivoimaa"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.