Keski-Suomen liiton blogi

Kirjoittajina Keski-Suomen liiton johto ja muut talon asiantuntijat sekä vierailijat. Juttuaiheet ovat kirjoittajien omia valintoja ja näkemyksiä. Lue ja kommentoi! Kommentit päivitetään työaikana.

Pilaako vai parantaako 3. vaihemaakuntakaava vesistöjä?

4.11.2011 10.10 | Olli Ristaniemi

Turvetuotantoa, suoluontoa ja tuulivoimaa käsittelevä 3. vaihemaakuntakaava herättää jo ennen luonnosvaiheen nähtäville panoa voimakkaita mielipiteitä sekä tuulivoimasta että turvetuotannosta. Turvetuotantoa syytetään vesistöjen pilaajaksi ja kaavaluonnoksen turvetuotantoaluevarausten on väitetty lisäävän entisestään vesistöjen pilaantumista.  

Ennen kaavaluonnoksen julkistamista olen saanut viestejä, että kaavasta tullaan valittamaan mm. vesistövaikutusten osalta. Kaavaselostus kannattaa lukea tarkkaan ennen valittamisia, sillä se antaa asiasta toisenlaisen kuvan.


Turvetuotantoalueiksi on osoitettu selvitysten perusteella vähiten haittaa tuottavia alueita. Kaavassa turvetuotantoalueiden pinta-ala on selvityspinta-ala, ei mahdollisen turvetuotantoalueen pinta-ala. Maakuntakaavateknisesti nämä suot on kuitenkin merkittävä turvetuotantoalueiksi. Arvio on, että selvitysalueen alasta noin 1/3 on tuotantoon soveltuvaa (>1,5 m turvepaksuus).

Huomio kannattaa kiinnittää kaavaluonnoksen turvetuotantoa koskeviin suunnittelumääräyksiin.

Koko maakunnan turvetuotantoa koskevan suunnittelumääräyksen mukaan turvetuotannon suunnittelun lähtökohtana tulee olla, ettei turvetuotannon aiheuttama vesistökuormitus nouse.

Ala-Suonteen, Pihlajaveden ja Saarijärven reitin valuma-alueita koskeva määräys toteaa, että turvetuotannon suunnittelun lähtökohtana tulee olla turvetuotannon aiheuttaman vesistön kokonaiskuormituksen vähentäminen.

Varsinaisten turvetuotantoalueiden suunnittelumääräys on, että turvetuotantoalueiden käyttöönoton suunnittelussa on otettava huomioon tuotantoalueiden yhteisvaikutus vesistöihin, turvetuotannon osuus kokonaiskuormituksesta sekä tuotantopinta-alan poistumat ja rajoitettava tarpeen vaatiessa samanaikaisesti käytössä olevien alueiden määrää.

Lisäksi kahdeksalle suolle on annettu aluekohtainen määräys, jonka mukaan turvetuotantoalueiden käyttöönoton suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota haitallisten vesistövaikutusten ehkäisyyn.

Vahvistuessaan kaavan suunnittelumääräykset tulevat vaikuttamaan turvetuotannon ympäristölupiin. Ympäristösuojelulain mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset.

Toteutuessaan kolmas vaihemaakuntakaava tulee suunnittelumääräyksillään parantamaan vesistöjemme tilaa. Kumpi on viisaampaa, myöntää lupia nykyisen käytännön mukaan vai kaavan ohjausvaikutuksessa?

Ei kommentteja "Pilaako vai parantaako 3. vaihemaakuntakaava vesistöjä?"

Kommentoi "Pilaako vai parantaako 3. vaihemaakuntakaava vesistöjä?"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.