Keski-Suomen liiton blogi

Kirjoittajina Keski-Suomen liiton johto ja muut talon asiantuntijat sekä vierailijat. Juttuaiheet ovat kirjoittajien omia valintoja ja näkemyksiä. Lue ja kommentoi! Kommentit päivitetään työaikana.

Suuruuden ekonomialla ei hoideta julkista taloutta kuntoon

2.1.2012 8.34

Hallinnon yksinkertaistaminen on polttava puheenaihe. Tähän liittyy vahvasti käsitys, että yksikkökokoja suurentamalla saadaan aikaiseksi tehokkuutta ja palvelut turvattua. Kuntarakenteen uudistaminen on tässä asiassa aika yksiniittinen. Nykyistä suurempien kuntien oletetaan muodostuvan "vahvoiksi peruskunniksi", joissa kansanvalta ja nykyistä yksinkertaisempi hallinto lyövät kättä toisilleen. Toiminnan oletetaan tehostuvan ja eurojen säästyvän. Maakuntatasoiset kuntayhtymät on jätetty myöhempään tarkasteluun.


Ajatus tehokkuuden lisäämisestä yksikkökokoja suurentamalla ei rajoitu pelkästään kuntarakenteeseen. Samaa keskittämispolitiikkaa ollaan edistämässä mm. valtionhallinnon konttoriverkossa, puolustusvoimissa, koulutuksessa ja jopa EU-rahoituksen jakamisessa. Minne on unohtunut itse asiakas? Kukaan ei tunnu laskevan euroissa asiakkaille koituvia haittoja, matka- ja ajankäyttökustannuksia. Vähäisiä ovat myös arviot paikallistuntemuksen merkityksestä, kun palvelut etääntyvät. Hätäkeskusuudistuksen kohdalla tätä asiaa on ainakin vähätelty, kun Keski-Suomen hätäkeskusta ollaan lakkauttamassa ja palveluja tarjotaan jatkossa Vaasasta käsin.

Sisältöjen tarkastelu on jäämässä toissijaiseen asemaan, vaikka arvioiden mukaan viimeisen vuosikymmenen aikana tuotannon tehostumisesta 80 % on tapahtunut informaatioteknologian käyttöönoton ansiosta. Pelkkä teknologia ei tietenkään ole riittänyt, vaan on tarvittu teknologiaan tukeutuvia toimintatapojen muutoksia. Maakunnallisen ICT -strategian toteuttaminen ja yhteisten sisältöjen käyttöönotto on siten tuiki tärkeää ja koskee erityisesti julkista sektoria.

Pullonkaulana tällä hetkellä ovat myös hitaat ja puutteelliset tietoliikenneyhteydet. Nyt, muutaman vuoden ponnistelujen jälkeen, laajakaista rakentaminen on alkanut keskisuomalaisissa kunnissa edetä. Toivottavasti ei ole kaukana se päivä, jolloin vuorovaikutteiset nettipalvelut vähentävät tarvetta sairaanhoidon laitospalveluihin, kontrollikäynteihin jne. Netin kautta tulevaisuudessa hoituu yhä enemmän mm. KELA, TE -toimistojen, verottajan, poliisin ja kuntien palveluita.

Nyt on todellakin hyvä aika kehittää tulevaisuuden palvelumuotoja. Palveluiden tuottaminen ei tarvitse tapahtua isoissa keskuksissa ja suurissa konttoreissa. Työtä voidaan jakaa ja ohjata myös pienille paikkakunnille ja lähelle asiakkaita. Tällöin myös paikallinen asiantuntijuus on etu, jota ei kannata missään oloissa vähätellä.

Ei kommentteja "Suuruuden ekonomialla ei hoideta julkista taloutta kuntoon"

Kommentoi "Suuruuden ekonomialla ei hoideta julkista taloutta kuntoon"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.