Keski-Suomen liiton blogi

Kirjoittajina Keski-Suomen liiton johto ja muut talon asiantuntijat sekä vierailijat. Juttuaiheet ovat kirjoittajien omia valintoja ja näkemyksiä. Lue ja kommentoi! Kommentit päivitetään työaikana.

Matkailusta kuuluu kummia

21.3.2012 10.52 | Veli-Pekka Päivänen
Varjolasta pääsee myös Kuusaan-kosken kuohuihin.

Varjolasta pääsee myös Kuusaan-kosken kuohuihin.

Keski-Suomen matkailun kehittämisessä tapahtui iso muutos vuonna 2005. Yritykset olivat kyllästyneet matkailun kehittämishankkeisiin, jotka eivät johtaneet todellisuudessa mihinkään kehitykseen. Palaute yrityksiltä oli niin voimakasta, että asialle oli tehtävä jotain.

Keski-Suomen matkailuparlamentissa päätettiin muuttaa kehittämisen tapaa. Uuden strategian pohjaksi valittiin yrityslähtöisyys sekä vetovoimaisten matkailukeskusten kehittäminen. Matkailuparlamentissa pidettiin kädennostoäänestys asiasta. Yritykset olivat uuden strategian kannalla ja hankevetäjät kannattivat julkisvetoista mallia.


 

Muutos ei jäänyt pelkästään puheen tasolle. Jokaiselle keskisuomalaisille matkailukeskukselle laadittiin kehittämissuunnitelmat ja mikä parasta näitä suunnitelmia on toteutettu ahkerasti. Keski-Suomen matkailukeskuksiin on investoitu vuosina 2005 - 2012 liki 200 miljoonaa euroa ja pääosin ilman minkäänlaista julkista tukea. Investointien myötä yritysten liikevaihto on kasvanut 24 prosenttia vuodesta 2006 ja majoitusvuorokausien määrä 15 prosenttia.

Investointeja hartiavoimin

Suurimmat investoinnit on tehty Himoksen, Paviljongin, Laajavuoren ja Peurungan matkailukeskuksiin. Tiedän, että investointipäätösten tekeminen on ollut yrityksissä valtavan työn takana. Johtajat ovat joutuneet perustelemaan yhtiöidensä hallituksille ja rahoittajille investointien tarpeellisuuden moneen kertaan. Luulenpa, että suurimman työn investointipäätösten hyväksynnässä on tehnyt Peurungan toimitusjohtaja Seppo Virta.  Pilke silmäkulmassa voisi todeta, että Peurunka on investointien myötä muuttunut kuntoutuslaitoksesta oikeaksi ympärivuotiseksi matkailukeskukseksi. Tästä on osoituksena kylpylän huimat kävijämäärät sekä hotellin korkea käyttöaste. Peurungan investoinnit ovat rohkaisseet alueen muita matkailuyrityksiä investoimaan, kuten parhaana maaseutumatkailukohteena palkittu Varjolan tila on tehnyt.

Asiat eivät mene aina kuin elokuvissa. Kaikki keskukset eivät ole pärjänneet kovassa kilpailussa. Surullisin esimerkki on hotelli Keurusselkä, jota konkurssipesä pyörittää jo kolmatta vuotta. Ilman uusia yrittäjiä ja investointeja Keurusselän kohtalo on arvattavissa, valitettavasti.

Miten on käynyt matkailuhankkeille?

Yleiset matkailun kehittämishankkeet vähenivät uuden strategian myötä, mutta viime vuosina niitä on jälleen putkahdellut esiin. Matkailuhallituksen helmikuun kokouksessa pohdittiin kehittämishankkeiden vaikuttavuutta ja todettiin, että hankkeiden tuloksellisuuden mittaaminen on tärkeää. Hankkeiden tavoitteina tulee olla matkailutulon kasvu. Hankkeissa tulee olla mukana riittävä määrä matkailuyrityksiä.

Matkailun markkinointiin käytetään runsaasti julkista hankerahoitusta. Monessa hankkeessa markkinointibudjetit ovat satojatuhansia, mutta niistä saatava hyöty on vaikeasti mitattava. Ehdotan, että markkinointihankkeissa otetaan käyttöön tulospalkkiomalli. Rahat maksetaan esim. euro/saatu majoitusvuorokausi. Tätä tulospalkkiomallia voitaisiin soveltaa hyvin aluksi ulkomaalaisten matkailijoiden houkuttelussa Keski-Suomeen.  Keski-Suomen liitto voisi toimia tässä asiassa edelläkävijänä ja haastaa matkailun markkinoijat uudenlaiseen tulokselliseen toimintaan yhdessä matkailuyritysten kanssa.   

 

2 kommenttia "Matkailusta kuuluu kummia"

Tiina Seppälä 21.3.2012 13.12

Tämä kehittämistoimien keskittäminen pelkästään vetovoimaisiin matkailukeskuksiin on myös osaltaan johtanut pienten matkailuyritysten jäämiseen syrjään kokonaan kehittämisestä. Tällaista palautetta on tullut etenkin täällä Joutsan seudulla, jossa ei nykyisellään ole yhtään vetovoimaista matkailukeskusta, mutta pieniä yrityksiä paljonkin. Usea yrittäjä kokee olevansa aika yksin, kun ei ole minkäänlaista verkostoa tai edes verkoston solmuhenkilöä, jonka kanssa voisi pohtia kehittämisasioita matkailun näkökulmasta vähän pienemmässä mittakaavassa.

Veli-Pekka Päivänen 21.3.2012 15.40

Kiitos palautteesta!

Maaseutumatkailuyrityksille on suunnattu omat kehittämis- ja verkostoitumishankkeensa ja niitä hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Tällä hetkellä heillä on n 2 miljoonan euron maaseutumatkailun kehittämishankesalkku. Hankkeet ovat: Kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismallin rakentaminen, Matkailusta laatua koko elämään! Innovaatioprosessin mallintaminen hyvinvointimatkailuyritysverkostoille, Maalla- tiedotushanke 2010 -2013 sekä Outdoors Finland Keski-Suomi: Kesäaktiviteettien kehittäminen Keski-Suomessa. Toivottavasti nämäkin hankkeet ovat yrityslähtöisiä ja hyödyttävät aidosti yrittäjiä ja että myös Joutsan seudun maaseutumatkailuyritykset pääsevät mukaan näihin myös pienille yrityksille tarkoitettuihin kehittämisverkostoihin.

Kommentoi "Matkailusta kuuluu kummia"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.