Keski-Suomen liiton blogi

Kirjoittajina Keski-Suomen liiton johto ja muut talon asiantuntijat sekä vierailijat. Juttuaiheet ovat kirjoittajien omia valintoja ja näkemyksiä. Lue ja kommentoi! Kommentit päivitetään työaikana.

Voiko iloa työssä johtaa?

14.6.2012 8.12

Ilo on emotionaalinen tai affektiivinen tila, jota kuvataan tyytyväisyyden ja onnen tunteena. Iloa on kuvattu tilana kautta historian ajan, mikä kuvastaa ilon universaalia tärkeyttä. Nykyään on yhä enemmän alettu puhua työnilosta, koska ilo tuottaa ihmiselle positiivista tunnetta, josta saa energiaa ja energian voimalla jaksaa. Jaksamista tarvitaan sekä työssä että vapaa-ajalla. Tästä syystä työssä tulisi saada kokea työniloa.


Mistä ilon löytää? Miten työ, työolosuhteet, työilmapiiri ja oma motivaatio saadaan synnyttämään työniloa? Kysymys on yhtäältä itsensä johtamisesta toisaalta esimiestyöstä. Iloa saa esimerkiksi onnistumisen kokemuksista tai mukavien ihmisten kanssa työskentelystä tai seurustelusta. Sekä työntekijän itse että esimiehen olisi tunnistettava ja tiedettävä ilon lähteet. Esimiehen kannalta ilon löytäminen muodostuu johtamiskysymykseksi silloin, kun hän järjestää johdettaviensa työt ja työolosuhteet sellaisiksi, että työssä on mahdollista tuntea iloa. Esimiehen vastuulla on myös huolehtia omalla esimerkillään sekä johtamistaidoillaan hyvän, iloa tuottavan työilmapiirin edistämisestä.

Työnilo syntyy usein itse tekemisestä, ei niinkään tekemisen seurauksista, kuten esimerkiksi ulkoisista palkkioista. Kun työntekijä on tyytyväinen omaan työhönsä ja kokee tekemisen iloa työtä tehdessään, ilo syntyy työn sisällöstä, monipuolisuudesta, haastavuudesta ja mielekkyydestä. Tuntiessaan työniloa ihmisellä on halu oppia uutta, kehittyä tehtävässään ja tehdä merkittävää työtä. Koska ihminen kokee mielihyvää saadessaan käyttää henkisiä voimavarojaan, työtehtävät tulisi muotoilla haasteellisiksi ja mielenkiintoisiksi niin, että niiden suorittaminen tuo iloa. Iloa tuottavat esimerkiksi onnistumisen, edistymisen ja vastuun kokemukset.

Työnilon saaminen työpaikoille on sekä työntekijöiden että esimiehen vastuulla. Työntekijän on tärkeää itse tiedostaa omat työstä syntyvät ilon aiheet ja kertoa odotuksistaan esimiehelleen. Esimiehen tehtävä on vastata työpaikan kokonaisuudesta ja tiedettävä mistä asioista yksittäiset työntekijät motivoituvat ja saavat iloa. Työyhteisön tehtävä on sopia toiminnalleen sellaiset yhteiset pelisäännöt, joita noudattamalla ilo on läsnä jokaisessa työpäivässä. Ilon löytämiseksi, ylläpitämiseksi ja edistämiseksi on tehtävä töitä. Iloa voi johtaa, kunhan se ensin löydetään ja kaikki sitoutuvat sitä haluamaan. Iloisella työpaikalla on motivoituneita tyytyväisiä ja onnellisia työntekijöitä.

Ei kommentteja "Voiko iloa työssä johtaa?"

Kommentoi "Voiko iloa työssä johtaa?"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.