Keski-Suomen liiton blogi

Kirjoittajina Keski-Suomen liiton johto ja muut talon asiantuntijat sekä vierailijat. Juttuaiheet ovat kirjoittajien omia valintoja ja näkemyksiä. Lue ja kommentoi! Kommentit päivitetään työaikana.

Keski-Suomen vaalipiirin lakkauttamiseen ei ole perusteita

2.10.2013 11.45

Kesän kynnyksellä tuli julkisuuteen kansaedustaja Kimmo Sasin työryhmän ehdotus perustuslain 25§:n tarkistamisesta vaalipiirijaon osalta. Työryhmä ehdottaa, että nykyisessä laissa olevaa vaalipiirien lukumäärä, 12 - 18, vähennettäisiin 9 - 12. Kun vaalipiirejä on tällä hetkellä kaksitoista, ei muutos sallisi uusien vaalipiirien muodostamista ilman, että joku nykyisistä lakkautettaisiin. Ahvenanmaan maakunta muodostaisi jatkossakin oman vaalipiirin.


Mielestäni lakimuutosta ei tule tehdä. Työryhmän esityksen mukaan tulevaisuudessa voi olla tarpeellista Uudenmaan vaalipiirin jakaminen kahteen vaalipiiriin, mihin nykyinen laki jo antaa mahdollisuuden. Jos vaalipiirien enimmäismääräksi säädettäisiin kaksitoista ja väestönkasvun jatkuessa Uudenmaan vaalipiiristä muodostettaisiin kaksi vaalipiiriä, pitäisi muualla Suomessa tapahtua yhdistämisiä. Työryhmän esityksen mukaan ehdotus sallisi esimerkiksi Satakunnan ja Keski-Suomen vaalipiirien yhdistämisen joihinkin toisiin vaalipiireihin. 

Ehdotus tuntuu suorastaan loukkaavalta. Työryhmän puheenjohtajan kommentit, joko yhdistää Keski-Suomi Pirkanmaan vaalipiiriin tai jopa jakaa Pohjanmaan ja Pirkanmaan kesken, osoittavat kunnioituksen puutetta naapuria kohtaan. Meillä on kymmenen kansanedustajaa, jotka tuntevat maakunnan haasteet ja toimijat. Tilanne olisi aivan toinen, jos joutuisimme esimerkiksi ajamaan etujamme Etelä-Pirkanmaalta tai Vaasasta tulevan kansanedustajan kautta.

Ketkä tämän esityksen takana ovat? Vastaus on, että työryhmän kahdeksasta jäsenestä viisi. Nämä viisi jäsentä ovat Pirkanmaan, Uudenmaan ja Helsingin vaalipiireistä: Kimmo Sasi pj., Mikael Jungner, Anna Kontula, Astrid Thors, Tuija Brax ja Asmo Maanselkä. Ehdotuksen valmistelu on näinkin tärkeässä asiassa ollut todella suppeata ja eri tahojen kuuleminen minimaalista. Eiköhän tämä uudistus kannata siten jättää odottamaan myöhempiä vuosikymmeniä ja uusia käänteitä.  

Keski-Suomi on väestöltään kasvava maakunta. Väestönkasvu on ollut maan keskiarvoa jo vuosikymmeniä ja ennustetaan jatkuvan edelleen. Näin ollen niin kutsutussa piilevässä äänikynnyksessä ei ole odotettavissa kasvua. Nykyinen piilevä äänikynnys (9,1 %) on pysynyt vakiona vuosikymmeniä ja mietinnössä esitetyn mukaisesti tulisi olemaan sama myös vuonna 2033.  Maakunta jäsentyy hyvin yhtenäisenä sekä taloudellisesti että hallinnollisesti. Myös kolmannen sektorin toiminta rajautuu maakuntaan. Keski-Suomen toimintakulttuuri perustuu hyvään yhteistyöhön, jolla taataan elinvoimaisuus ja toimenpiteiden tehokkuus. Tätä työtä tukee täyden palvelun ELY-keskus.  Keskisuomalaiset kansanedustajat takaavat alueen edustavuuden ja paikallistuntemuksen eduskunnassa ja valtakunnan politiikassa. Maakunnan koko on nykyisellään vaalipiirinä sopiva, jotta kansaedustajien kontaktit ja tietämys kattavat koko maakunnan. Pienten puolueiden asema tuleekin ratkaista laskentamalleja kehittämällä valtakunnantasoisesti.  

 

Yksi kommentti "Keski-Suomen vaalipiirin lakkauttamiseen ei ole perusteita

Marita Salenius 6.10.2013 12.06

Välillä tulee sellainen jakomielinen tunne, kun pyrkii jäsentämään päässään asetelmaa pääkaupunkiseutu kontra muumaa, josta koskettavimpana tietenkin Keski-Suomi.

Samalla kun me täältä sinne Helsinkiin viestitämme kuulluksitulemisen haluja, niin saman aikaisesti pohdimme vakavasti, kuinka nopeasti voisimme liikenteellisesti Helsingin saavuttaa - Jyväskylästä.

Kun täällä periferiassa asuu ja pohtii lähes päivittäin ,kuinka nopeasti ja minkä sorttista tietä pitkin pääsee edes kirkonkylälle saati kauemmaksi, niin vääjäämättä käy mielessä, jotta olisiko se sittenkään täällä asujalle välttämättä huono asia, jos vaalipiiriä laajennettaisi.

Jyväskylän suvereeni asema kaiken keskiössä - mustana aukkona imemässä voimat muilta - on viime vuosina vain vahvistunut. Mielestäni tämä vaalipiiriasia ei ole suoralta kädeltä loukkaava, vaan pikemminkin houkutteleva - siis pohtimaan.

Kommentoi "Keski-Suomen vaalipiirin lakkauttamiseen ei ole perusteita"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.