Edunvalvonta on yhteistyötä

 

Keski-Suomen liitto valvoo maakunnan ja jäsenkuntiensa etuja. Muutokset valtakunnan aluepolitiikassa, lainsäädännössä ja hallinnossa edellyttävät valppautta, samoin kuntien talouteen tai valtion investointeihin liittyvät ratkaisut.

Erityisesti rahoitus- ja ohjelmakausien vaihtuessa sekä budjettineuvottelujen ja vaalien aikaan verkosto tiivistyy ja edunvalvojat terästäytyvät: käydään neuvotteluja, laaditaan lausuntoja ja kannanottoja ja tehdään esityksiä. Maakunnan asiantuntemusta viedään mm. ministeriöiden alaisiin työryhmiin.

Edunvalvonta edellyttää hyvää yhteistyötä Keski-Suomen kuntien ja seutujen kanssa sekä sujuvia suhteita valtionhallintoon, eduskuntaan, valtakunnallisiin järjestöihin ja yhteisöihin.

Keski-Suomen liiton järjestämät kunnanjohtajakokoukset ja kansanedustajakokoukset ovat säännöllisesti toistuvia edunvalvonnan yhteistyöfoorumeita. Maakuntahallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat verkostoineen vaikuttavat maakuntien kannalta merkittäviin asioihin.


Lisätietoja:

Tapani Mattila
Tapani Mattila
maakuntajohtaja
040 595 0011
tapani.mattila[at]keskisuomi.fi