ELY-keskuksen hankerahoitus

EU-rahoitusta ELY-keskuksesta 2014-2020 

Euroopan unioni osallistuu Keski-Suomen kehittämiseen monen eri rahoitusohjelman kautta.

Ohjelmakaudella 2014 – 2020 Keski-Suomessa toteutetaan  

- Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelmaa (Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja Euroopan sosiaalirahasto ESR)

- Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa (Euroopan maaseuturahasto)

- Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmaa(Euroopan kalatalousrahasto)

Koko Keski-Suomi on tukikelpoista aluetta kaikissa ohjelmissa. Rakennerahastoista ohjataan Saarijärven - Viitasaaren seutukunnalle harvaan asuttuna alueena enemmän tukea asukasta kohti kuin muuhun Keski-Suomeen.

Ohjelmakaudella 2014 - 2020 Keski-Suomen kehittämiseen on käytettävissä noin 80 miljoonaa euroa rakennerahasto-ohjelman varoja. Maaseudun kehittämisohjelma, joka käynnistyi vuoden 2015 alkupuolella, tuo lisäksi reilut 40 miljoonaa euroa.

Merkittävä osa EU-ohjelmien rahoituksesta kohdennetaan Keski-Suomen strategian viiteen painopisteeseen, joita ovat biotalous, digitalous, osaamistalous, aluerakenne ja hyvinvointi.

 

Lue lisää Keski-Suomen ELY-keskuksen EU-rahoituksen hakemisesta.


Lisätietoja:

Hilkka Laine
Hilkka Laine
rahoituspäällikkö
040 595 0014
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi
ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen

Lisätietoa:

www.rakennerahastot.fi

Tietoa Suomessa ohjelmakaudella 2007 - 2013 toteutetuista EAKR- ja ESR-projekteista: www.eura2007.fi/rrtiepa