Kansainvälinen hankerahoitus  

Keskisuomalaisilla tahoilla on mahdollisuus osallistua mm. seuraaviin ylikansallisiin ohjelmiin:   


Itämeren ohjelma

Itämeren maiden ohjelma "Baltic Sea Region Programme 2014-2020" tukee rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä EU:ssa.

Painotettavat toimintalinjat ovat:

 1. Innovaatiot:
  •Tutkimus- ja innovaatioympäristöt
  •Älykäs erikoistuminen (ml. muut kuin teknologiset innovaatiot)
 2. Ympäristö:
  •Puhtaat vedet
  •Resurssitehokkuus
 3. Saavutettavuus:
  •Alempiasteisen liikenneverkon yhteydet TEN-T –verkostoon
  •Ympäristöystävällinen ja vähähiilinen liikennejärjestelmä
 4. EU:n Itämeristrategian huomioon ottaminen ja erityistoimet
  • sis. siemenrahoituksen ja hallinnon tuen


Pohjoinen periferia ja Arktinen

Pohjoisen periferian ohjelman tavoitteena on auttaa syrjäisiä yhteisöjä Euroopan pohjoisreunalla kehittämään taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä potentiaaliaan. Keinoina ovat innovaatioiden, yritysten kilpailukyvyn, saavutettavuuden, yhteisöjen ja luonnonvarojen käytön kestävän kehityksen sekä kulttuuriperinnön tukeminen.


INTERREG EUROPE

Temaattiset painotukset:
- tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen
- pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen
- vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla
- ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen

 

Yhteyshenkilöt

Työ- ja elinkeinoministeriö
Kansallisen Itämeren ohjelman ryhmän sihteeri

aluekehitysneuvos Harry Ekestam
p. 010 606 4921
harry.ekestam[at]tem.fi

neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen p. 010 606 4922
petri.haapalainen[at]tem.fi

Ympäristöministeriö
neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman
p. 050 304 158
tiina.tihlman[at]ymparisto.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö
ylitarkastaja Päivi Bosquet
p. (09) 160 77302
paivi.bosquet[at]minedu.fi

Pohjoisen periferian ohjelma
Paula Mikkola 
paula.mikkola[at]lapinliitto.fi

Hilkka Laine
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

 

Lisätietoa ohjelmista:
http://tem.fi/euroopan-alueellinen-yhteistyo-eay-tavoite-2014-2020

 

 

Muita rahoitusmahdollisuuksia:

Kansalaisten Eurooppa
Ohjelman tavoitteena on edistää suvaitsevaisuutta ja rakentaa monimuotoista ja monikulttuurista Eurooppaa sekä rohkaista eurooppalaisia toimielimiä ja osallistujamaiden kansalaisia, kuntia ja kansalaisjärjestöjä keskinäiseen vuorovaikutukseen.
Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan kansalaisuutta ja yhdentymistä edistävät sidosryhmät, erityisesti paikalliset ja alueelliset viranomaiset ja niitä edustavat järjestöt, EU-politiikan tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot) sekä erilaiset järjestöt ja yhdistykset kuten esimerkiksi kulttuuri-, nuoriso-, liikunta-, ammatilliset järjestöt sekä koulutus- ja tutkimusjärjestöt.

Luova Eurooppa
Luova Eurooppa tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä. Tavoitteena on auttaa kulttuurialaa ja luovia aloja sopeutumaan digitaaliaikaan ja globalisaatioon sekä avata luovan alan toimijoille uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia ja markkinoita. Ohjelma koostuu kolmesta ala-ohjelmasta: kulttuurin alaohjelma, median alaohjelma ja monialainen toimintalinja.

Horisontti 2020
Maailman suurin tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma, jonka koko on lähes 80 miljardia euroa vuosille 2014-2020. Pk-yritykset ovat erityisasemassa: jopa 20 prosenttia avainteknologioiden kehitykseen ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun kohdistetusta budjetista suunnataan pk-yrityksille. Hakemukset lähetetään ja käsitellään Euroopan komissiossa Brysselissä. Suomessa Horisontti 2020 -ohjelmaan osallistuvia auttaa Tekesissä sijaitseva EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat -yksikkö EUTI sekä alueiden ELY-keskukset.

Lisäksi: Hae tukea pohjoismaisiin hankkeisiin:
http://www.norden.org/fi/om-samarbejdet-1/rahoitusmahdollisuudet