Hankkeen idealomake

Tämän lomakkeen kautta voi jättää oman, esim. kansainvälisen hankeidean arvioitavaksi.
Näitä keskisuomalaisia idealomakkeita käsittelee säännöllisesti erityinen "sparrausryhmä", jossa on mukana kokeneita kv-hankeosaajia, mm. maakunnan oppilaitoksista, kunnista, kehittämisyhtiöistä sekä maakuntaliitosta.

Kv-hankeidealomake (avautuu uuteen ikkunaan).