Hankerahoitus


Keski-Suomen liitolta voi hakea rahoitusta kehittämishankkeille. Rahoitus kohdennetaan Keski-Suomen strategian painopistealoille, joita ovat biotalous, digitalous, osaamistalous, aluerakenne ja hyvinvointi.
Rahoituslähteitä ovat kansallinen AIKO-rahoitus, Euroopan unionin Suomen rakennerahasto-ohjelma ja Keski-Suomen Kehittämisrahasto.

 

AIKO-rahoitus (alueelliset innovaatiot ja kokeilut)

AIKO on aluekehityksen uusi kansallinen määräraha vuosille 2016-2018. Rahoitus toteuttaa Suomen hallituksen kärkihanketta "Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla".

Keski-Suomen AIKO-rahoitus kohdennetaan hankkeille, jotka vahvistavat maakunnan eri seutujen kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutoksiin. Ensisijalla ovat kokeilut, jotka edistävät Keski-Suomen strategisten kärkialojen, bio-, digi- ja osaamistalouden uudistumista, kansainvälistymistä ja työllisyyttä. Rahoitusta voidaan suunnata myös aluerakenteen, matkailun ja hyvinvoinnin toimintaympäristöjen uudistamiseen.

AIKO-rahoitus on tarkoitettu uusiin nopeisiin kokeiluluontoisiin toimenpiteisiin. Rahoituksella tuetaan merkittävien kehittämisprosessien ketterää liikkeelle lähtöä ja käynnistetään mittaluokaltaan huomattavia kehitysprosesseja. AIKO-rahoitus on nopea tapa tehdä alueen uudistumiseen tähtääviä avauksia.

AIKO-rahoituksen vuoden 2017 haut: 31.3.2017 ja 27.10.2017.

Ohjeet ja lomakkeet

Keski-Suomen AIKO-hankekuvaukset, rahoitetut hankkeet

 


EU-rahoitus

Keski-Suomessa toteutetaan Kestävää kasvua ja työtä – rakennerahasto-ohjelmaa ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Euroopan unioni rahoittaa ohjelmia Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja Euroopan maaseuturahastosta.

EU-rahoituksen Keski-Suomen liitto kohdentaa biotalouden, digitalouden ja osaamistalouden kasvuun ja uusiin ratkaisuihin.

EAKR-rahoituksen haku 1.3.2017 mennessä.

Hakuohjeet

Hankintaohjeet

Keski-Suomen EU-rahoitus 2014-20

Kaikki Suomen rakennerahastojen hankehaut löydät täältä: https://www.rakennerahastot.fi/hakuajat#.WFI7n31p_eA


Keski-Suomen Kehittämisrahasto

Keski-Suomen Kehittämisrahastosta tuetaan pienempiä hankkeita, jotka vahvistavat maakunnan kilpailukykyä, edistävät Keski-Suomen strategian toteutumista tai lisäävät maakunnan näkyvyyttä ja vetovoimaa. 

Lue lisää 
  

Euroopan alueellinen yhteistyöohjelma

tarjoaa rahoitusmahdollisuuden kansainvälisille teemoille sekä valtioiden ja alueiden väliselle yhteistyölle. Keski-Suomen liitto voi tukea hankkeen valmistelua ja yhteistyöverkoston kokoamista.
Lue lisää

  

Lisätietoja:

 

Hilkka Laine
Hilkka Laine
ohjelmapäällikkö
040 595 0014
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi