Hae hankerahoitusta Keski-Suomen liitolta

 

Hankerahoitusta voi hakea Keski-Suomessa maakunnan strategian mukaisiin kehittämistoimiin. Keski-Suomen strategiset kärjet ovat bio-, digi-, osaamis-, ja hyvinvointitalous, matkailu ja saavutettavuus. Rahoituksella edistetään maakuntastrategiassa ja maakuntaohjelmassa yksilöityjen maakunnan tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteena on vuoteen 2021 mennessä nostaa merkittävästi yksityisen sektorin t&k&i -toimintaa, edistää 2000 uuden yrityksen syntymistä, kasvattaa Keski-Suomen vientituloja 2 miljardilla eurolla ja saada Keski-Suomeen 10 000 uuden yksityisen sektorin työpaikkaa. 

Hankkeisiin on käytettävissä erilaisia rahoitusvälineitä. Rahoitus voi olla joko kansallista tai EU:n osaksi tai kokonaan rahoittamaa. Jokaisella rahoitusvälineellä on omat tavoitteensa, joiden toteutumista seurataan. Rahoitusta voi hakea Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen ELY-keskukselta tai paikallisilta Leader-ryhmiltä. Lisäksi valtakunnallisia hakuja järjestävät myös opetus- ja kulttuuri- ja sosiaali- ja terveysministeriö. EU:n kokonaan rahoittamia hankkeita haetaan suoraan komissiosta.

Keski-Suomessa hankerahoitusta on käytössä vuosittain noin 20 miljoonaa euroa. Iso osa, noin 13 M€, on Suomen Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 rakennerahasto-ohjelman kehittämisvaroja. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, jolla suunnataan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahoja maakunnan kehittämiseen, myöntää rahoitusta vuosittain noin 6 M€. Lisäksi voidaan myöntää kansallisia kehittämisvaroja.

Ennen hakemuksen tekemistä on hyvä olla yhteydessä mahdollisiin rahoittajatahoihin sen varmistamiseksi, että hankeidea sopii toteutettavaksi kyseisellä rahoitusmuodolla. Keski-Suomen liitto ei voi myöntää tukea yrityksille. Yritystukia voi hakea Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Kehittämishankkeissa rahoitus maksetaan hakijalle toteutuneiden kustannusten perusteella pääsääntöisesti jälkikäteen. Maksatusta pitää hakea erikseen.

 

HUOM! Koronaviruksen aiheuttamat muutokset huomioidaan EAKR-hankkeissa, lue lisää täältä!

 

EU-rahoitus

Keski-Suomen liitolta voi hakea EAKR-rahoitusta Suomen Kestävää kasvua ja työtä –rakennerahasto-ohjelmasta.

Vuoden 2020 ensimmäinen haku on nyt auki ja se on suunnattu hankkeille, jotka kohdentuvat pääasiassa Saarijärvi-Viitasaaren seutukunnalle. 20%  toimenpiteistä voi kohdistua myös muualle Keski-Suomeen. Etsinnässä ovat erityisesti hankkeet, jotka tukevat koronaepidemian vaikutuksista toipumista ja resilienssin kehittymistä. Lue lisää hakuilmoituksesta ja hae rahoitusta viimeistään 15.6.2020.

Hakuohjeet

Keski-Suomen EU-rahoitus 2014-20

Kaikki Suomen rakennerahastojen hankehaut löydät täältä: https://www.rakennerahastot.fi/hakuajat#.WFI7n31p_eA

 


Keski-Suomen Kehittämisrahasto

Keski-Suomen Kehittämisrahastosta tuetaan pienempiä hankkeita, jotka vahvistavat maakunnan kilpailukykyä, edistävät Keski-Suomen strategian toteutumista tai lisäävät maakunnan näkyvyyttä ja vetovoimaa. 

Kehittämisrahaston haku on jatkuva, mutta hakemukset käsitellään hakujaksoittain, joita on kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. 

 

Vuoden 2020 hakujaksot ovat 31.1., 30.4. ja 15.11.2020. Kehittämisrahastosta on käytettävissä vuoden aikana yhteensä 700 000 euroa.
Lue lisää 
  

AIKO-rahoitus (alueelliset innovaatiot ja kokeilut)

AIKO oli aluekehityksen kansallinen määräraha, jota myönnettiin vuosina 2016 - 2018. 

Lue lisää

 

Lisätietoja:

 

Hilkka Laine
Hilkka Laine
rahoituspäällikkö
040 595 0014
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi
ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen