AIKO-rahoitus (alueelliset innovaatiot ja kokeilut)

AIKO on aluekehityksen uusi kansallinen määräraha vuosille 2016 - 2018. Rahoitus toteuttaa Suomen hallituksen kärkihanketta "Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla".

Keski-Suomen AIKO-rahoitus kohdennetaan hankkeille, jotka vahvistavat maakunnan eri seutujen kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutoksiin. Ensisijalla ovat kokeilut, jotka edistävät Keski-Suomen strategisten kärkialojen, bio-, digi- ja osaamistalouden uudistumista, kansainvälistymistä ja työllisyyttä. Rahoitusta voidaan suunnata myös aluerakenteen, matkailun ja hyvinvoinnin toimintaympäristöjen uudistamiseen.

AIKO-rahoitus on tarkoitettu uusiin nopeisiin kokeiluluontoisiin toimenpiteisiin. Rahoituksella tuetaan merkittävien kehittämisprosessien ketterää liikkeelle lähtöä ja käynnistetään mittaluokaltaan huomattavia kehitysprosesseja. AIKO-rahoitus on nopea tapa tehdä alueen uudistumiseen tähtääviä avauksia.

 

AIKO-rahoitusta on vuonna 2018 käytettävissä yhteensä n. 300 000 euroa, josta pääosa jaetaan kevään hakukierroksella. 

Haun määräajat ovat 23.3. ja 17.8.2018. 

 

Ohjeet ja lomakkeet

Keski-Suomen AIKO-hankekuvaukset, rahoitetut hankkeet