AIKO-rahoitus (alueelliset innovaatiot ja kokeilut)

AIKO on aluekehityksen uusi kansallinen määräraha vuosille 2016 - 2018. Rahoitus toteuttaa Suomen hallituksen kärkihanketta "Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla".

Keski-Suomen AIKO-rahoitus kohdennetaan hankkeille, jotka vahvistavat maakunnan eri seutujen kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutoksiin. Ensisijalla ovat kokeilut, jotka edistävät Keski-Suomen strategisten kärkialojen, bio-, digi- ja osaamistalouden uudistumista, kansainvälistymistä ja työllisyyttä. Rahoitusta voidaan suunnata myös aluerakenteen, matkailun ja hyvinvoinnin toimintaympäristöjen uudistamiseen.

AIKO-rahoitus on tarkoitettu uusiin nopeisiin kokeiluluontoisiin toimenpiteisiin. Rahoituksella tuetaan merkittävien kehittämisprosessien ketterää liikkeelle lähtöä ja käynnistetään mittaluokaltaan huomattavia kehitysprosesseja. AIKO-rahoitus on nopea tapa tehdä alueen uudistumiseen tähtääviä avauksia.

Rahoituksen viimeinen hakukierros päättyy 17.8.2018. Haettavissa on yhteensä 150 000 euroa.

Huom. Rahoitettavien hankkeiden tulee päättyä 31.3.2019 mennessä. 

 

Ohjeet ja lomakkeet

Keski-Suomen AIKO-hankekuvaukset, rahoitetut hankkeet