Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelma

Koronavirustilanteesta huolimatta Keski-Suomen liitto jatkaa rakennerahastoihin liittyvien hankkeiden käsittelyä, mutta entistä joustavammin. Lue hanketoimijoiden toimintaohjeet täältä!

 

Ohjelman tavoitteena on edistää kestävää kasvua, saada lisää työpaikkoja ja yrityksiä sekä hillitä ilmastonmuutosta. Ohjelma on koko Suomen yhteinen. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, Suomen valtio sekä kunnat ja yritykset.
 
Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma tukee:
• pk-yritysten kilpailukykyä (EAKR)
• uuden tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä (EAKR)
• työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta (ESR)
• koulutusta, ammattitaitoa ja elinikäistä oppimista (ESR)
• sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa (ESR)


Keski-Suomessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitus suunnataan maakuntastrategian painopistealoille, joita ovat biotalous, digitalous ja osaamistalous.

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee maakuntastrategian toteuttamista etenkin osaamiseen, hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvien toimenpiteiden avulla.


Koko Keski-Suomi on tukikelpoista aluetta. Saarijärven-Viitasaaren seudulla on harvan asutuksen perusteella korkeampi tukitaso kuin muualla Keski-Suomessa.


Keski-Suomen liitto rahoittajana


Keski-Suomen liiton rahoitus kohdennetaan toimenpiteisiin, joiden tuloksena pk-yritysten T&K-investoinnit kasvavat, syntyy uutta liiketoimintaa ja maakunnan innovaatiopohja vahvistuu. Etusijalla ovat sellaiset kehittämis- ja investointihankkeet, jotka edistävät biotalouden, digitalouden ja osaamistalouden ratkaisuja. Innovatiiviset kaupungit (INKA) –ohjelman painotukset kyberturvallisuuden ja biotalouden liiketoiminnan kehittämiseksi huomioidaan hankevalinnassa. Vähintään 25 % varoista kohdennetaan uusien energia- ja materiaalitehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen sekä uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen maakunnan energiankulutuksesta.


Rahoituksen hakemisesta ja rahoitusehdoista kannattaa aina neuvotella etukäteen ennen hakemuksen jättämistä.