Hakeminen ja päätöksenteko


Hakeminen


EAKR- ja ESR -hankkeiden rahoituksen haku ja hallinnointi hoidetaan koko Suomessa EURA2014 -tietojärjestelmän avulla.


EURA2014 -järjestelmässä laaditaan rahoitushakemukset, rahoituspäätökset, maksatushakemukset ja raportit. Tuen haku ja maksaminen tapahtuvat täysin sähköisesti eikä papereita enää käsitellä. Allekirjoitus vahvistetaan Verohallinnon KATSO –tunnisteella.

Haku ohjataan vuosittain pääsääntöisesti kahdelle hakukierrokselle, jotka järjestetään alkuvuodesta ja syksyllä. Hakemuksia voi kuitenkin jättää myös hakukierrosten välillä. Jätetty hakemus käsitellään aina seuraavan hakukierroksen yhteydessä.

 Käytännön ohjeita ja hakuajat rahoituksen hakemiseen Keski-Suomen liitosta

 

Päätöksenteko

Rahoituspäätöksiä tekevät maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), sihteeristö ja rahoittajaviranomaiset.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) päättää suuret linjat.
Kaikissa Suomen maakunnissa toimii lakisääteinen maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), jonka tehtävä on linjata alueen kehittämistä ja EU-tukien kohdentamista. Maakuntahallituksen asettamassa MYRrissä ovat edustettuina kunnat, valtionhallinto sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt.

Maakunnan yhteistyöryhmästä


Sihteeristö arvioi hankkeet. Pääosan hankevalinnasta hoitaa rahoittajien yhteinen sihteeristö. Hanketta arvioidaan sihteeristössä kahteen otteeseen: ensimmäisen kerran saapumisvaiheessa ja toisen kerran silloin, kun hankkeen valmistelija on päätynyt joko puoltavaan tai kielteiseen esitykseen. Sihteeristössä hanketta tarkastellaan ohjelman valintakriteereiden valossa. Samalla punnitaan hankkeen sopivuutta maakuntastrategian painotuksiin ja kaikkien kehittämistoimenpiteiden kokonaisuuteen.

Sihteeristöstä

Rahoittajia ovat Keski-Suomen ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto.

Pirkanmaan liitto tekee kaikkien Länsi-Suomen maakuntaliittojen EU-hankkeiden hallinnolliset päätökset. Keski-Suomen liitolla säilyy päätösten tarkoituksenmukaisuusharkinta.

Länsi-Suomen ELY-keskusten rakennerahastohankkeiden hallinnointi on koottu Keski-Suomen ELY-keskukseen.


Keski-Suomen ELY-keskus

 

Lisätietoa

www.rakennerahastot.fi

Tietoa Suomessa ohjelmakaudella 2007 - 2013 toteutetuista EAKR- ja ESR-projekteista: www.eura2007.fi/rrtiepa