Keski-Suomen Kehittämisrahasto


Keski-Suomen Kehittämisrahaston tavoitteena on

  • edistää maakunnan kilpailukykyä
  • varmistaa maakunnan strategioiden toteutumista
  • lisätä maakunnan näkyvyyttä ja vetovoimaa
  • tukea uusia avauksia
  • rahoittaa EU-ohjelmiin liittyviä maakuntien yhteisiä hankkeita
  • tukea maakunnan henkistä ja taloudellista vaurastumista ja edistää yhteistyötä.


Tukea myönnetään julkisille ja yksityisille yhteisöille. Etusijalla ovat yhteishankkeet.

Kehittämisrahaston haku on jatkuva, mutta hakemukset käsitellään hakujaksoittain, joita on kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. 

Vuoden 2020 hakuajat ovat 31.1., 30.4., 31.8. ja 15.11.2020. Kehittämisrahastosta on käytettävissä vuoden aikana yhteensä 700 000 euroa.

Rahoitusta haetaan hakemuslomakkeella. Avustus on pääsääntöisesti 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakemus lähetetään allekirjoitettuna ja skannattuna: kirjaamo(at)keskisuomi.fi. Ole yhteydessä ennen hakemuksen jättämistä ko. kehittämispäällikköömme.

Rahoituspäätöksen tekee maakuntahallitus. Korkeintaan 30 000 euron avustuksen myöntää maakuntajohtaja tai aluekehitysjohtaja. Keski-Suomen Kehittämisrahaston on perustanut Keski-Suomen liiton maakuntavaltuusto.


Kehittämisrahaston ohjeet ja lomakkeet:

Rahoitushakemuslomake

Liite 2: Ohjeet hankkeen toteuttajalle

Liite 3: Maksatushakemuslomake

Liite 4: Hankekortti

 

Rahoitushakemusten käsittely Keski-Suomen liitossa

Keski-Suomen Kehittämisrahaston säännöt 

 

Hankeraportit (päättyneet hankkeet):

Keski-Suomen liiton julkaisut, C-sarja 

 

Lisätietoja: 


hankkeet:

Hilkka Laine
Hilkka Laine
rahoituspäällikkö
040 595 0014
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi
ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen


hallinto:

Anne Härkönen
Anne Härkönen
toimisto- ja henkilöstösihteeri
040 591 0730
anne.harkonen[at]keskisuomi.fi
henkilöstöasiat, luottamushenkilöasiat, laskutus