Keski-Suomen Kehittämisrahasto

Keski-Suomen Kehittämisrahaston tavoitteena on

  • edistää maakunnan kilpailukykyä
  • varmistaa maakunnan strategioiden toteutumista
  • lisätä maakunnan näkyvyyttä ja vetovoimaa
  • tukea uusia avauksia
  • rahoittaa EU-ohjelmiin liittyviä maakuntien yhteisiä hankkeita
  • tukea maakunnan henkistä ja taloudellista vaurastumista ja edistää yhteistyötä.


Tukea myönnetään julkisille ja yksityisille yhteisöille. Etusijalla ovat yhteishankkeet.

 

Kehittämisrahaston haku on jatkuva, mutta hakemukset käsitellään hakujaksoittain, joita on kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. 

Vuoden 2018 hakuajat ovat 28.2., 27.4., 17.8. ja 31.10.2018. Kehittämisrahastosta on käytettävissä vuoden aikana yhteensä 750 000 euroa.

 

Rahoitushakemus on vapaamuotoinen. Hakemuksessa on esitettävä projektisuunnitelma, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Avustus on pääsääntöisesti 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hakemus lähetetään osoitteeseen Keski-Suomen liitto, Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä tai
sähköpostitse kirjaamo(at)keskisuomi.fi.

Rahoituspäätöksen tekee maakuntahallitus. Korkeintaan 30 000 euron avustuksen myöntää maakuntajohtaja tai aluekehitysjohtaja. Keski-Suomen Kehittämisrahaston on perustanut Keski-Suomen liiton maakuntavaltuusto.

 


Kehittämishankkeen arviointilomake

 

Keski-Suomen Kehittämisrahaston säännöt

Yleiskustannusten hyväksyminen Keski-Suomen Kehittämisrahaston hankkeissa

 

EU:n rakennerahastojen, maakunnan kehittämisrahan ja Keski-Suomen kehittämisrahaston vuosiraportit:

Keski-Suomen liiton julkaisut, C-sarja 

 

Lisätietoja: 

hankkeet:
ohjelmapäällikkö Hilkka Laine
p. 040 595 0014
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi


hallinto:

toimistosihteeri Anne Härkönen
p. 040 591 0730

anne.harkonen[at]keskisuomi.fi