Keski-Suomen liiton rahoitus koronaepidemian vaikutusten hillintään ja vaikutuksista toipumiseen

 

Suomi on kohdannut erittäin vakavan koronaepidemian, jonka vaikutukset Suomen ja myös Keski-Suomen talouteen ovat merkittävät. Keski-Suomen maakuntahallitus on varannut 500 000 euron rahoituksen koronaepidemian vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen. Rahoituksella pyritään minimoimaan vaikutuksia yritystoimintaan ja siten turvaamaan työpaikkoja.  

Rahoitusta voivat hakea kunnat, kehittämisyhtiöt, elinkeino-, toimiala- ja ammattijärjestöt sekä oppilaitokset. Hankkeiden tulee vahvistaa toimijoiden kykyä ja resursseja auttaa yrittäjiä ja ammatinharjoittajia. Hankkeiden toimenpiteet voivat kohdistua kaikkiin toimialoihin, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin koronaepidemian takia.

 

Hyvän hankkeen kriteerit ovat: 

 • hanke tuo lisäresursseja koronaepidemian vaikutusten hillintään
 • hankkeen toimenpiteet kohdistuvat laajaan yritysjoukkoon
 • hankkeessa aloitetaan uusia palveluja tai laajennetaan olemassa olevia palveluja
 • toimenpiteitä markkinoidaan laajasti
 • palveluissa verkotetaan olemassa olevat palvelut
 • hankkeessa tehtyjen innovatiivisten kokeilujen avulla syntyy uutta
 • hanke on nopeasti käynnistettävä ja toteutettava

 

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat muun muassa:

 • lisääntyneestä palvelusta ja neuvonnasta johtuvat palkkakustannukset
 • yleiskustannukset 24 % palkkakustannuksista (ns. flat rate)
 • asiantuntijapalveluiden osto
 • markkinointikustannukset
 • pienimuotoiset kokeilut

 

Rahoitusta ei myönnetä samoihin toimenpiteisiin, joita muut rahoittajat kuten ELY-keskus ja Business Finland jo tekevät. Yksittäisen yrityksen tai ammatinharjoittajan tukemiseen maakunnan liitto ei voi osallistua. 

Tukea voidaan myöntää kehittämishankkeesta aiheutuviin kohtuullisiin ja hankkeen toteuttamisen kannalta hyväksyttäviin kustannuksiin, jotka on esitetty hakemuksessa ja kustannusarviossa. Kustannukset ovat tukikelpoisia hakemuksen jättämispäivämäärästä lähtien. Tuen määrä on 75 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.  Hakijan on myös itse osallistuttava rahoitukseen omarahoitusosuudella.

Rahoitus tulee kahdesta eri lähteestä:

 1. Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämästä maakuntien omaehtoisen kehittämisen määrärahasta 270 000 euroa ja
 2. Keski-Suomen kehittämisrahastosta 230 000 euroa

Rahoituslähteestä ja sen ehdoista neuvotellaan hakijoiden kanssa ennen päätöksentekoa. Pääsääntönä on, että lyhyet, kooltaan alle 40 000 euron hankkeet rahoitetaan Keski-Suomen kehittämisrahastosta. Suuremmat ja pidempikestoisemmat hankkeet rahoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön myöntämästä kansallisesta määrärahasta.

 

Rahoituksen hakeminen

Rahoitusta haetaan Keski-Suomen liitolta kirjallisesti tällä hakemuslomakkeella.

Sähköisellä allekirjoituksella varmennettu tai skannattu hakemus ja hankesuunnitelma toimitetaan osoitteeseen kirjaamo[at]keskisuomi.fi.

Keski-Suomen liitto tekee rahoituspäätökset ilman hakuaikoja eli haku on jatkuva 15.11.2020 saakka. Kukin saapunut hakemus käsitellään mahdollisimman nopeasti. 

 

Lisätietoja:

Hilkka Laine
rahoituspäällikkö
040 595 0014
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

 

Veli-Pekka Päivänen
johtava asiantuntija
040 595 0005
veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi

 

Kari Luostarinen
kehittämisjohtaja, digitalous
040 545 0570
kari.luostarinen[at]keskisuomi.fi

 

Kari Pirinen
kehittämispäällikkö, hyvinvointitalous ja osaamistalous
040 720 6918
kari.pirinen[at]keskisuomi.fi

 

Outi Pakarinen
va. kehittämispäällikkö, biotalous
040 595 0018
outi.pakarinen[at]keskisuomi.fi

 

Leena Pajala
matkailukoordinaattori
040 595 0015
leena.pajala[at]keskisuomi.fi