Keski-Suomen ICT-strategia

 

Keski-Suomen ICT-strategian mukaan

Keski-Suomi on maan johtavia ICT-maakuntia, jossa ICT:n mahdollisuudet on hyödynnetty tehokkaalla, turvallisella ja kestävällä tavalla.


Keski-Suomen liiton kokoama ICT-strategian ohjausryhmä seuraa alan kehitystä sekä suunniteltuja ja meneillään olevia hankkeita, ohjaa toimenpiteiden toteutusta ja toimii strategian toteutukseen osallistuvien yhteistyön koordinoijana ja tiedonvaihtofoorumina.

 

KESKI-SUOMEN ICT-STRATEGIAN TOTEUTUKSEN OHJAUSRYHMÄ

   

Laukaan kunta

kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä, pj

Jyväskylän yliopisto

professori Mikko Siponen

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

tietohallintojohtaja Minna Rehn

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

johtaja Jarmo Siltanen

Jykes Oy

ohjelmajohtaja Mika Kataikko

Jyväskylän kaupunki

tietohallintojohtaja Arto Jalkanen

Kuntien Tiera Oy

asiakkuuspäällikkö Erkki Nikkilä

Keski-Suomen liitto

maakuntajohtaja Tapani Mattila

   

 

Keski-Suomen maakunnallinen ICT -strategia valmistui tammikuussa 2011 ja sitä päivitettiin 2013. ICT-strategian toimeenpanoa on tuettu ”Keski-Suomen ICT -strategian toteutus Keski-Suomen liitossa” hankkeella. 31.5.2015 päättynyt hanke toteutti strategiassa Keski-Suomen liitolle vastuutettuja toimenpiteitä. Lisäksi aluekehityksen vastuuviranomaisena Keski-Suomen liitto koordinoi ja edisti hankkeella digitalouden kehittymistä maakunnassa kokonaisuutena.

Hankkeessa tuotetut raportit ja muu materiaali:

 • Keski-Suomen kuntien kokonaisarkkitehtuurityö, Kuntien Tiera Oy
  • Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen, Keski-Suomen liiton julkaisu B 195, Jyväskylä 2013
  • Arkkitehtuuri hallintamalli, Keski-Suomen liiton julkaisu B 194, Jyväskylä 2013
  • Kokonaisarkkitehtuurityön muistilista (PowerPoint), 2013
  • Palvelu- ja prosessikartat sekä prosessikuvaukset (PowerPoint), 2013
  • Prosessi-integraatiomalli (PowerPoint), 2013
  • Kokonaisarkkitehtuurin kuvauspohjat ja -matriisit (Excel), 2013
  • Kuntien kokonaisarkkitehtuurikoulutus, (PowerPoint), 10.2.2015
 • Keski-Suomen maakunnallinen ict-strategia 2013 eli Keski-Suomen maakunnallisen ICT-strategian 2011 toteutuma-analyysi ja tulevaisuuden kehittämislinjaukset. Martti Lehto, Keski-Suomen liiton julkaisu B 200, Jyväskylä 2013
 • Keski-Suomen kuntien digitaaliset palvelut. Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa, selvitys 25.2.2015, Kuntien Tiera Oy
 • Digitalouden toimenpiteiden konseptointi sekä toimenpiteiden käynnistäminen, selvitys 19.5.2015, Suomen Yrityskehitys Oy

 

Lisätietoja:

kehittämispäällikkö Kari Luostarinen 
p. 040 545 0570
kari.luostarinen[at]keskisuomi.fi