Keski-Suomen ICT-strategia

 

Keski-Suomen ICT-strategian mukaan

Keski-Suomi on maan johtavia ICT-maakuntia, jossa ICT:n mahdollisuudet on hyödynnetty tehokkaalla, turvallisella ja kestävällä tavalla.


Keski-Suomen liiton kokoama ICT-strategian ohjausryhmä seuraa alan kehitystä sekä suunniteltuja ja meneillään olevia hankkeita, ohjaa toimenpiteiden toteutusta ja toimii strategian toteutukseen osallistuvien yhteistyön koordinoijana ja tiedonvaihtofoorumina.

 

 

Keski-Suomen maakunnallinen ICT -strategia valmistui tammikuussa 2011 ja sitä päivitettiin 2013. ICT-strategian toimeenpanoa on tuettu ”Keski-Suomen ICT -strategian toteutus Keski-Suomen liitossa” hankkeella. 31.5.2015 päättynyt hanke toteutti strategiassa Keski-Suomen liitolle vastuutettuja toimenpiteitä. ICT strategian ohjausryhmä totesi 27.10.2016 kokouksessa, että strategian päivitykselle on tarvetta, mutta päätettiin keskustelun jälkeen "ottaa aikalisä" kansallisen valmistelun ja lainsäädäntömuutosten takia.

 

Lisätietoja:

kehittämisjohtaja Kari Luostarinen 
p. 040 545 0570
kari.luostarinen[at]keskisuomi.fi