Syksyllä 2018 valmistui Keski-Suomen ilmasto-ohjelma koko maakunnan voimin. Tutustu: keskisuomi.info/ilmasto2030/   

  

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020

Harkitse, valitse oikein. Tule ajatelleeksi, muuta asennettasi.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen on kaikkien asia. Jokainen kansalainen, kunta, yritys ja yhteisö voivat vaikuttaa omia toimiaan muuttamalla. Muutoksen ei aina tarvitse olla suuri, pienetkin teot ovat merkityksellisiä. Ilmastonmuutoksen hillinnässä piilee myös mahdollisuuksia säästöihin. Muutoksen vaikutusten pohtiminen ennakkoon tarjoaa mahdollisuuksia varautumiseen.

Keski-Suomen ilmastostrategia esittää tavoitteet ja toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen. Aikaa ei ole paljon, tavoitevuosi ilmastostrategiassa on 2020.

Keski-Suomen ilmastostrategia ja siihen liittyvä taustamateriaali löytyvät osoitteesta www.keskisuomi.fi/ilmastostrategia

 

1. LIIKKUMINEN

Liikenteen päästöt 30 % pienemmät vuoteen 2020 mennessä.

Käytä junaa, linja-autoa, kimppakyytejä. Kävele ja pyöräile. Viranomaiset huolehtikoot, että kevyen liikenteen reittejä riittää ja että ne ovat kunnossa.

Käytä lähipalveluita. Tuo palvelut asiakkaiden luo – miten mainio keksintö onkaan kirjastoauto! Mitä muuta asiakkaiden luo voisi tuoda? Kehitä ja hyödynnä myös nettipalveluita.

Vaihtoehtoisia, ilmastoystävällisiä liikenteen polttonesteitä on olemassa – kysyntä lisää tarjontaa, valitse niitä.


2. RAKENTAMINEN JA ENERGIARATKAISUT

Lämmityksen päästöt ovat 30 % ja sähköntuotannon päästöt 20 % pienemmät vuoteen 2020 mennessä.

Lisää energianeuvontaa – megawateista negawatteja! Rakenna puusta, se vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Valitse energiatehokas terveellinen asunto. Remontoi kotisi sellaiseksi, että energiaa säästyy, suosi paikallisia osaajia.

Valitse turpeen sijasta puuta lämmitykseen ja sähköntuotantoon.


3. YRITYSTEN ILMASTOVASTUU

Keski-Suomen markkinaetu

Yritys kertoo asiakkaille omista ilmastoteoistaan. Markkinointi auttaa myös kuluttajaa valitsemaan ilmastoystävällisesti.

Yritys pitää ilmastovaikutuksia hankintojensa tärkeänä valintakriteerinä.

Energian ja raaka-aineiden tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö hillitsee ilmastonmuutosta ja tuo yritykselle säästöjä.

Ilmastonmuutos voi olla myös bisnesmahdollisuus. Uudet ilmastoystävälliset ideat kehiin!


4. KESTÄVÄ MAA- JA METSÄTALOUS

Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ovat 15 % pienemmät vuoteen 2020 mennessä.

Keski-Suomi tuottaa puhdasta ja turvallista lähiruokaa ja on kestävän metsätalouden edelläkävijä.

Huolehdi luonnosta. Sienestys, marjastus, puhdas ilma ja vesi, retkeily, veneily, hiihto jne. on meidän oikeutemme ja rikkautemme. Keski-Suomen hyvinvoivat metsät sitovat hiiltä ja hillitsevät ilmastonmuutosta.

Keskisuomalainen metsä- ja puuosaaminen on vahvuutemme, jaetaan sitä muillekin. Vastuullinen maanviljely ottaa ympäristön huomioon ja sopeutuu ilmastonmuutokseen uusilla viljelymenetelmillä ja -lajeilla.

Fiksu ostaa ruokansa läheltä. Myös suurtalouskeittiöt voivat käyttää lähiruokaa esimerkiksi kouluissa, sairaaloissa ja työpaikkaruokaloissa.


5. JÄTTEET

Jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt ovat 30 % pienemmät vuoteen 2020 mennessä.Kierrätä. Ennen tavaran poisheittämistä mieti voisiko joku muu tarvita sitä.

Vähennä biojätteen määrää – osta ruokaa vain sen verran, minkä tarvitset.

Lajittele – se helpottaa jätteiden hyötykäyttöä. Tee jätteistä energiaa esimerkiksi lisäämällä biokaasun talteenottoa ja hyötykäyttöä.

Jaa tietoa ja koulutusta jätteiden määrän vähentämisestä ja jätteiden oikeasta käsittelystä.


6. SOPEUTUMINEN JA TIETOISUUS

Keskisuomalaisten ilmastotietoisuus lisääntyy koulutuksen, asennekasvatuksen ja tiedotuksen keinoin.

Viisas varautuu tiedolla. Tarvitaan tietoa joka kertoo ilmastonmuutoksesta Keski-Suomen näkökulmasta.

Esimerkit kannustavat toimimaan vastuullisesti.

Ilmastoasioihin koulutetut eri alojen asiantuntijat vievät tietoa eteenpäin.Ilmastonmuutos tuo mukanaan epävarmuutta.

Sen hallinta vaatii ajanmukaista, luotettavaa tietoa.

Mietitään paikalliset sopeutumisstrategiat.