Keski-Suomen liitto on yhteistyön rakentaja

 

Keski-Suomen liiton ydintehtävä on maakunnan kehittäminen. Tavoitteemme on vetovoimainen maakunta, jossa on työtä ja toimeentuloa, viihtyisä asuinympäristö, sujuvat palvelut ja liikenneyhteydet, elävä kulttuuri ja puhdas, monimuotoinen luonto. Maakuntasuunnitelma, maakuntakaavat ja maakuntaohjelma ovat lakisääteisiä tehtäviämme.

 

Keski-Suomen strategia 2040 sisältää pitkän tähtäimen maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman 2014 - 2017. Uuden vision mukaan Keski-Suomi on vuonna 2040 osaava ja hyvinvoiva bio- ja digitalouden kansainvälinen maakunta.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen strategian 6.6.2014.  


Maakuntasuunnitelma on valtuustokausittain laadittava pitkän aikavälin strateginen suunnitelma.

Maakuntaohjelma kokoaa ja sovittaa yhteen kehittämisohjelmien tavoitteet ja aikatauluttaa toimenpiteet neljälle vuodelle.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma, "maakuntabudjetti", sisältää Keski-Suomen konkreettiset, välitöntä rahoitusta edellyttävät kehittämiskohteet kahdelle vuodelle. Toimeenpanosuunnitelmassa sovitaan sekä kansallisen kehittämisrahoituksen että Euroopan Unionin rakennerahastoista saatavan rahoituksen kohdentamisesta maakunnassa sekä esitetään rahoitusta tarvitsevia kohteita valtion tulo- ja menoarvioon..

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan aluerakenteesta. Keski-Suomessa on kolme lainvoimaista maakuntakaavaa: Keski-Suomen maakuntakaava, 1. vaihemaakuntakaava ja 2. vaihemaakuntakaava. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt myös 3. ja 4. vaihemaakuntakaavat, jotka ovat Ympäristöministeriössä vahvistettavana.

Lue lisää maakuntaliitoista!