Edustajainkokous

Jäsenkuntien edustajainkokous järjestetään neljän vuoden välein kunnallisvaaleja seuraavan vuoden alussa. Kukin jäsenkunta saa yhden edustajan jokaista alkavaa neljää tuhatta asukasta kohti. Edustajien tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.

Edustajainkokous valitsee maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet kunnallisvaalikaudeksi. Edustajainkokousmenettely välittää maakuntavaltuuston ja -hallituksen päätöksentekoon jäsenkuntien äänestäjien poliittisen tahdon, jonka he ovat kunnallisvaaleissa ilmaisseet. Edustuksellisuudessaan maakunnanliitto poikkeaa kaikista muista maakunnallisista organisaatioista.