Maakunnan yhteistyöryhmä

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-tukien jakoa alueellaan. Yhteistyöryhmä hyväksyy maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman, jossa määritellään, miten EU-rahat ja valtion rahoitus jaetaan rahoittajaviranomaisille ja edelleen hankkeille. Ohjelmakaudella 2014 - 2020 Keski-Suomen kehittämiseen on käytettävissä EU-ohjelmien varoja noin 120 miljoonaa euroa.

Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina maakunnan poliitikot, ohjelmia rahoittava ELY-keskus sekä tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt ja yritykset. Keski-Suomessa yhteistyöryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi 18 varsinaista jäsentä. MYR:n nimeää maakuntahallitus.

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Mikko Tiirola (kesk) ja 1. varapuheenjohtajana Rolf Nyholm (sd), jotka edustavat maakuntahallintoa. Toinen varapuheenjohtaja on Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta ja kolmas varapuheenjohtaja Tuula Peltonen, joka edustaa palkansaajajärjestö Akavaa. Yhteistyöryhmän esittelijä on vs. maakuntajohtaja Pekka Hokkanen.

 

MYRrin sihteeri:

Veli-Pekka Päivänen
Veli-Pekka Päivänen
johtava asiantuntija
040 595 0005
veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi
elinkeinot ja yrittäjyys, MYR:n sihteeri