Maakunnan yhteistyöryhmä

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-tukien jakoa alueellaan. Yhteistyöryhmä hyväksyy vuosittain maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman, jossa määritellään, miten EU-rahat ja valtion rahoitus jaetaan rahoittajaviranomaisille ja edelleen hankkeille. Ohjelmakaudella 2014 - 2020 Keski-Suomen kehittämiseen on käytettävissä EU-ohjelmien varoja noin 120 miljoonaa euroa.

Keski-Suomessa yhteistyöryhmä käsittelee maakunnan merkittävimmät hankkeet, tärkeimmät uudet avaukset ja  rahoittajaviranomaisen itsensä toteuttamat hankkeet. Yhteistyöryhmän työtä linjaa Keski-Suomen strategia.

Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina maakunnan poliitikot, ohjelmia rahoittava ELY-keskus sekä tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt ja yritykset. Keski-Suomessa yhteistyöryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi 18 varsinaista jäsentä. MYRrin nimeää maakuntahallitus.

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Mikko Tiirola (kesk) ja 1. varapuheenjohtajana Rolf Nyholm (sd), jotka edustavat maakuntahallintoa. Toinen varapuheenjohtaja on Pasi Patrikainen Keski-Suomen ELY-keskuksesta ja kolmas varapuheenjohtaja Tuula Peltonen, joka edustaa palkansaajajärjestö Akavaa. Yhteistyöryhmän esittelijä on maakuntajohtaja Tapani Mattila.

 

MYRrin sihteeri:

kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen
p. 040 595 0005
veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi