Maakunnan yhteistyöryhmän työryhmät

 

MYRn alaisuudessa toimivat yritysvetoiset maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanoa tukevat määräaikaiset (31.12.2018 saakka) työryhmät. Työryhmien päätehtävinä ovat hankehakujen suuntaukset sekä hankkeiden arviointi.

 

Biotalouden metsätyöryhmän tavoitteena on metsävarojen ja puun liikkuvuuden turvaaminen maakunnassa sekä yrittäjyyden ja työpaikkojen syntymisen edistäminen metsäbiotalouden elinkeinoissa. 

 

Ruokaketjun kehittämistä tukevan työryhmän tavoitteena on maatalouden perustuotannon (maito, liha, vilja) edellytysten vahvistaminen sekä lähiruoan tuotannon ja käytön edistäminen.

 

Lisätietoja           Ulla Mehto-Hämäläinen, 0295 024 577, ulla.mehto-hamalainen(at)ely-keskus.fi