Osaamis- ja työllisyystyöryhmä

 

Osaamis- ja työllisyystyöryhmän tehtävänä on koordinoida osaamisen ja työllisyyden kehittämistä maakunnassa. Työryhmä tarkastelee osaamisen kehittämiselle ja työllisyyden edistämiselle asetettuja tavoitteita ja toteutumista. Työryhmän tehtävänä on huolehtia muun muassa siitä, että EU-rahoitusta kohdennetaan osaamisen, koulutuksen ja työllisyyden vahvistamiseen.

Työryhmä vastaa Toimivat työmarkkinat - osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen - kehittämisohjelman toteutumisen seurannasta ja toimenpiteiden koordinoinnista. Ohjelmatyön tavoitteena edistää uusien työpaikkojen syntymistä, ennakoida työmarkkinoiden muutostekijöitä sekä reagoida talouden ja elinkeinoelämän muutoksiin maakuntatasolla ja paikallisesti. Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointiprosessin valmistelu ja arviointi on osa tätä työtä.

Ryhmän toimikausi kestää EU-ohjelmakauden 2009 - 2013.


Kehittämisohjelmassa vuosille 2012–2013 määritettyjen painopisteiden ohella erityishuomiota kiinnitetään vuonna 2013 nuorisotakuun toteuttamiseen ja työpaikkojen luomiseen Keski-Suomeen.


Lue lisää esitteestä
Toimivat työmarkkinat -kehittämisohjelma  vuosi 2013

 

Työryhmän puheenjohtaja:

kehitysjohtaja Eija Heinonen, Keski-Suomen ELY-keskus
p. 0400 373 757
eija.heinonen[at]ely-keskus.fi