Maakuntahallitus

Maakuntahallitus vastaa Keski-Suomen liiton ja maakunnan edunvalvonnasta, liiton hallinnosta ja taloudesta sekä maakuntavaltuuston asettamien tavoitteiden saavuttamisesta. Maakuntahallitus toimii myös Keski-Suomi 2020 -uudistuksen valmistelun poliittisena keskustelukumppanina yhdessä maakuntavaltuuston kanssa. Maakuntavaltuusto valitsee hallituksen jäsenet kahden vuoden välein. Nykyinen hallitus valittiin 4.8.2017.

Maakuntahallitus kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa.

Tavoitteena on yksittäisen kunnan intressin sijasta pyrkiä koko maakuntaa hyödyttävään näkemykseen asioista. 

Maakuntahallituksessa on 13 jäsentä, jotka jakautuvat puolueittain seuraavasti:

KESK 4
SDP 3
KOK 2
VIHR 2
PS 1
VAS 1

 

Maakuntahallituksen kokousten sihteeri:

hallintopäällikkö Pirjo Ahola
p. 040 595 0003
pirjo.ahola[at]keskisuomi.fi 

 

 


Maakuntahallituksen kokoukset:

16.2.2018
23.3.2018
27.4.2018
25.5.2018
15.6.2018