Maakuntahallitus

Maakuntahallitus vastaa Keski-Suomen liiton ja maakunnan edunvalvonnasta, liiton hallinnosta ja taloudesta sekä maakuntavaltuuston asettamien tavoitteiden saavuttamisesta. Maakuntavaltuusto valitsee hallituksen jäsenet kahden vuoden välein. Nykyinen hallitus valittiin 4.8.2017.

Maakuntahallitus kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa.

Tavoitteena on yksittäisen kunnan intressin sijasta pyrkiä koko maakuntaa hyödyttävään näkemykseen asioista. 

Maakuntahallituksessa on 13 jäsentä, jotka jakautuvat puolueittain seuraavasti:

KESK 4
SDP 3
KOK 2
VIHR 2
PS 1
VAS 1

 

Maakuntahallituksen kokousten sihteeri:

hallintopäällikkö Sari Karhu
p. 040 586 7083
sari.karhu[at]keskisuomi.fi 

 

 


Maakuntahallituksen kokoukset:

25.10.2019
29.11.2019
20.12.2019