Maakuntahallitus

Maakuntahallitus vastaa Keski-Suomen liiton ja maakunnan edunvalvonnasta, liiton hallinnosta ja taloudesta sekä maakuntavaltuuston asettamien tavoitteiden saavuttamisesta. Maakuntavaltuusto valitsee hallituksen jäsenet kahden vuoden välein. Nykyinen hallitus valittiin 4.8.2017.

Maakuntahallitus kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa.

Tavoitteena on yksittäisen kunnan intressin sijasta pyrkiä koko maakuntaa hyödyttävään näkemykseen asioista. 

Maakuntahallituksessa on 13 jäsentä, jotka jakautuvat puolueittain seuraavasti:

KESK 4
SDP 3
KOK 2
VIHR 2
PS 1
VAS 1

 

Maakuntahallituksen kokousten sihteeri:


Sari Karhu
hallintopäällikkö
+358 40 586 7083
sari.karhu(at)keskisuomi.fi
hallinto ja talous

 


Maakuntahallituksen kokoukset:

29.5.2020
17.6.2020
28.8.2020
25.9.2020
23.10.2020
20.11.2020
18.12.2020