Keski-Suomen liitto on maakunnan yhteisen kehittämistahdon muodostaja, strateginen suunnittelija ja kehittäjä sekä monitaitoinen, osaava ja ennakoiva verkostovaikuttaja.


  

  

Yhteisen kehittämistahdon muodostaminen 

Keski-Suomen liitto on maakunnan yhteisen kehittämistahdon muodostaja. Se luo ja ylläpitää kumppanuuksia ja verkostoja, kokoaa asiantuntemusta sekä seuraa ja ennakoi maakunnan tilaa.

Maakuntahallituksen ja -valtuuston, maakunnan yhteistyöryhmän sekä muiden asiantuntijaryhmien kautta monipuolinen asiantuntemus kanavoituu maakunnan hyödyksi. Ennakointiselvitykset ja muu maakunnan tilan seuranta antavat kehittämiselle oikean suunnan.

Yhteinen kehittämistahto, aito yhteistyö ja keskinäinen luottamus paikallisten ja alueellisten kehittäjien kesken luo uskottavuutta maakunnan etujen ajamisessa, esimerkiksi valtion rahoituksen saamiseksi maakunnan kehittämiskohteisiin.

 

 

 

Strateginen suunnittelu ja kehittäminen

Aluekehittäminen ja alueidenkäytön suunnittelu ovat maakunnanliittojen lakisääteisiä tehtäviä.

Keski-Suomen liitolla on vetovastuu kansallisten ja Euroopan unionin kehittämisohjelmien valmistelusta, yhteensovituksesta ja toteuttamisesta yhteisesti sovitun kehittämisstrategian mukaisesti. Maakuntaohjelmat ja EU-ohjelmat, joiden perusteella julkinen kehittämisrahoitus suunnataan, ovat aluekehittämisen perustyökaluja. Toimenpiteet ja rahoitussuunnitelmat yksilöidään vuosittain maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa ("topsu") ja EU-varoja suuntaavassa maakunnan yhteistyöasiakirjassa ("myak").

Keski-Suomen liitto vastaa maakuntakaavoituksesta ja muusta alueidenkäytön suunnittelusta ja ohjauksesta Keski-Suomessa. Tavoitteena on viihtyisä, taloudellisesti ja ekologisesti toimiva monikeskuksinen maakunta. Keski-Suomessa on lainvoimainen vuonna 2009 vahvistettu maakuntakaava, jota vaihemaakuntakaavat täydentävät. Kaavat syntyvät laajan, pitkäjänteisen yhteistyön ja monipuolisen asiantuntemuksen tuloksina.

 

 

 

 

Vaikuttaminen 

Vaikuttaminen tarkoittaa maakunnan ja jäsenkuntien etujen ajamista erityisesti silloin, kun tehdään kuntien talouteen tai valtion investointeihin liittyviä ratkaisuja ja kun valtakunnan aluepolitiikassa, lainsäädännössä tai hallinnossa tapahtuu muutoksia. Maakunnan keskeiset hankkeet kootaan vuosittain kärkihankelistaksi, jolla pyritään vaikuttamaan valtion budjettivarojen jakoon.

Edunvalvonta edellyttää toimivia suhteita kuntiin ja seuduille Keski-Suomessa, hyviä verkostoja valtionhallintoon ja eduskuntaan, valtakunnallisiin järjestöihin ja yhteisöihin sekä muihin maakuntiin. Yhä tärkeämmäksi on tullut myös kansainvälinen yhteistyö.