Keski-Suomen liiton tiedotusrekisteri

 

Keski-Suomen liitto – Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterin pitäjä: Keski-Suomen liiton toimisto

Y-tunnus: 0830155-3

Osoite: Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä

Sähköpostiosoite: kirjaamo (at) keskisuomi.fi

 

2. Henkilötietojen käsittelystä vastaava henkilö: Kari Luostarinen, kari.luostarinen (at) keskisuomi.fi

 

3. Rekisterin nimi: Keski-Suomen liiton tiedotusrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Sähköpostilista Keski-Suomen liiton tiedotteiden jakelua varten

 

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilöpiiri:

-Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen kuntien henkilöstön ja luottamushenkilöhallinnon jäseniä, varajäseniä

ja entisiä jäseniä

- keskisuomalaisten ja Keski-Suomeen liittyvissä asioissa toimivien julkishallinnon ja järjestökentän

toimijoiden, puolueiden sekä yritysten viestintä- ja johtohenkilöitä,

- kansanedustajia,

- keskisuomalaisia hanketoimijoiden edustajia,

- keskisuomalaisia tapahtumajärjestäjiä,

- keskisuomalaisen ja valtakunnallisen median edustajia sekä

- tiedotusrekisteriin ilmoittautuneita henkilöitä.

Tietosisältö: Tiedotusrekisteri voi sisältää: Yllä mainittujen sähköpostiosoite, nimi, taustaorganisaatio ja

titteli. Rekisteri on ryhmitelty toimijatyypeittäin (esim. maakuntavaltuuston jäsenet, media).

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Keski-Suomen liiton tiedotusrekisteriin voi liittyä ja siitä voi poistua ilmoittamalla asiasta sähköpostitse

viestintäpäällikölle. Rekisterin tiedot saadaan henkilöiden liittyessä

tiedotusrekisteriin tai mikäli henkilö on ilmoittautuessaan tai osallistuessaan seminaareihin tai muihin

tilaisuuksiin ilmaissut tahtonsa liittyä tiedotusrekisteriin. Keski-Suomen liitto voi myös pyytää yhteystietoja

organisaatioilta tai henkilöiltä itseltään. Keski-Suomen liitto kerää toiminnassaan tietoa mm. oman

henkilöstönsä, luottamushenkilöstönsä sekä median ajantasaisista yhteystiedoista. Rekisterissä on

henkilöiden itsensä antamat tiedot.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja ei luovuteta kolmansille tahoille.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirtoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään niiden liiton työntekijöiden sähköpostiosoitteistoissa, jotka hoitavat tai osallistuvat

viestintätehtäviin. Ohjelmiston sisäänpääsyyn tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.

 

10. Tiedon korjaaminen

Tiedotusrekisteriin liittynyt voi pyytää koska tahansa Keski-Suomen liiton henkilökuntaa poistamaan

tietonsa rekisteristä tai korjaamaan virheelliset tiedot.

 

11. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja

henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

Rekisterin pitäjä on hyväksynyt rekisteriselosteen ja vastaa rekisteriin otettujen henkilötietojen käsittelyn

lainmukaisuudesta.

 

Keski-Suomen liiton toimisto