Keski-Suomi on


 

 

 • metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta:
  Keski-Suomessa on soisia, harvaanasuttuja metsäalueita, jylhien kalliorantojen reunustamia järvialueita ja viljavaa, kumpuilevaa peltomaisemaa.
 • perusteollisuuden ja uusien teknologioiden maakunta:
  Keski-Suomessa kivijalkoja ovat perinteinen teollisuus (mm. metsä-, paperi-, metalli-, puutuote- ja koneteollisuus) ja palvelualat; toisaalta maakunnassa panostetaan voimakkaasti tulevaisuuden kasvualoihin (mm. tieto- ja viestintäteknologia, energia- ja ympäristötekniikka, hyvinvointi- ja nanoteknologia).  
 • liikenteen ja logistiikan maakunta:
  Keski-Suomi sijaitsee nimensä mukaisesti logistisessa solmukohdassa keskellä Suomea ja maakuntaa halkoo kattavaa liikenneväyläverkosto.
 • koulutuksen ja osaamisen maakunta:
  Keski-Suomessa on erittäin monipuolinen ja moniasteinen koulutustarjonta, oppilaitosverkko kattaa koko maakunnan ja Suomen Ateenaksikin kutsuttu Jyväskylä tarjoaa yliopistotason opetusta ja tutkimusta.   

 

Lisää tietoa
Keski-Suomesta:

Kuntajakokartta 2017 (väkiluku kunnittain ja
seutukunnittain, 31.12.2016)

Tilastotietoja Keski-Suomesta
kootaan ajantasaisesti
keskisuomi.info -sivustolle:
www.keskisuomi.info/avainlukuja/ 

Keski-Suomen Aikajana on ajankohtaiskatsaus, jossa
kuvataan ja analysoidaan
maakunnan yritystoimintaa
ja aluetaloutta:
www.keskisuomi.info/julkaisut/keski-suomen-aikajana/

 

Keski-Suomen mielikuvatutkimus 2018