Keski-Suomen liikennejärjestelmä

 

Jatkuva liikennejärjestelmätyö ja aiesopimus vuosille 2016-2019

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuoden 2012 lopussa. Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa käsitellään maakunnan sisäisiä liikennetarpeita sekä alueen asemaa osana valtakunnan liikennejärjestelmää ja kansainvälisiä yhteyksiä. Se ohjaa tarkempaa suunnittelua ja muodostaa yhteisesti sovitut linjaukset siitä, miten Keski-Suomen tarpeet ja vaatimukset tulee ottaa huomioon valtakunnallisessa liikennepolitiikassa ja liikennejärjestelmän kehittämisessä. Liikennekysymyksiä tarkastellaan kolmesta näkökulmasta: ihmisten liikkumisen, elinkeinoelämän kilpailukyvyn sekä yhteistyön ja toimintamallien kannalta.

Keski-Suomessa on siirrytty vuoden 2013 lopulla jatkuvaan liikennejärjestelmätyöhön. Tuolloin perustetun liikennejärjestelmätyöryhmän tehtävänä on ollut koordinoida alan yhteistyötä ja vuorovaikutusta, seurata liikennejärjestelmän tilaa ja aiesopimuksen toteutumista sekä tehdä esityksiä liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Ryhmä on ohjannut uuden vuosien 2016-2019 aiesopimuksen valmistelua ja toimii myös maakuntakaavoituksen asiantuntijaryhmänä.

Maakuntahallitus hyväksyi vuosien 2016-2019 aiesopimuksen 14.12.2015. Sopimuksen sisällössä korostuvat valtakunnalliset jatkuvan liikennejärjestelmätyön toimintaperiaatteet eli pienin askelin eteneminen sekä erilaisten toimenpiteiden toteuttaminen eri puolilla maakuntaa. Työn painopistettä on tarkoitus viedä entistä vahvemmin selvitysten laatimisesta käytännön yhteistyöhön ja tekemiseen. Tarkoitus on käynnistää esimerkiksi uusien liikennepalvelujen yleistymistä ja yritysten logistiikkayhteistyötä tukevia kokeiluja.

Sopimuksen toimenpiteet on ryhmitelty kuudeksi kokonaisuudeksi, joista kaksi eli liikenneväylien kunnossapidon varmistaminen ja korjausvelan vähentäminen sekä maakunnan saavutettavuuden varmistaminen ovat edellytyksiä muiden toimenpiteiden toteuttamiselle. Muut kokonaisuudet ovat uudenlaisten henkilöliikennemarkkinoiden ja -palveluiden mahdollistaminen, liikenteen uusien käyttövoimien yleistymisen tukeminen, ihmisten liikkumisvalintoihin vaikuttaminen sekä logistiikan tehostaminen kilpailukyvyn parantamiseksi.

 

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12/2012

Aiesopimus vuosille 2016-2019

Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 16.11.2012
Elinkeinoelämän logistiikkaselvitys, muistio 16.11.2012
Joukkoliikenteen palvelutasomääritys


Lisätiedot:

Suunnittelupäällikkö Hanna Kunttu, Keski-Suomen liitto, p. 040 591 5901, hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi
Liikennejärjestelmäasiantuntija Hannu Onkila, Keski-Suomen ELY-keskus,
p. 0295 024964, hannu.onkila[at]ely-keskus.fi.