Kestävän liikkumisen ohjaus Keski-Suomen kaupungeissa

Kestävän liikkumisen edistämistyö käynnistyi keväällä 2018 Jämsän, Keuruun, Saarijärven, Viitasaaren ja Äänekosken kaupungeissa. Työllä pyrittiin erityisesti vaikuttamaan ihmisten liikkumistottumuksiin ja -valintoihin kannustamalla valitsemaan liikkumistavat tilanteeseen ja tarpeeseen nähden kestävällä ja fiksulla tavalla. Työn tavoitteena oli turhan yksityisautoilun vähentäminen sekä kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja kimppakyytien suosion kasvattaminen. Työhön pyrittiin osallistamaan paitsi kaupungit myös niissä toimivat yhdistykset, yritykset ja muut oleellisimmat tahot.

 

Työn tuloksia hyödynnetään maakunnallisessa liikennejärjestelmätyössä ja Keski-Suomen pyöräilyohjelman jalkauttamisessa. 

 

Hankkeen tavoitteet:

  • Laatia realistiset kaupunkikohtaiset toimintasuunnitelmat tuleville vuosille

  • Sitouttaa päätöksentekijät, viranhaltijat ja sidosryhmät suunnitelmien toteuttamiseen

  • Laatia seurantamalli, jolla voidaan seurata toiminnan vaikuttavuutta

  • Pilotoida yhdessä kaupunkien ja sidosryhmien kanssa erilaisia kestävän liikkumisen edistämistapoja

 

Hankkeen toteuttaminen oli osa Keski-Suomen liikennejärjestelmän kehittämisen toimenpiteitä. Keski-Suomen liikennejärjestelmän aiesopimuksen mukaan sopimuskaudella 2016-2019 toteutetaan kestävän liikkumisen käynnistämishankkeet kaikissa Keski-Suomen kaupungeissa.  

Hanke kesti vuoden 2018 loppuun. Keski-Suomen liiton lisäksi hankkeen toteuttajina olivat Jämsän, Keuruun, Saarijärven, Viitasaaren ja Äänekosken kaupungit. Hankkeen pääkonsulttina toimi Sitowise Oy ja alikonsulttina Strafica Oy.

 

Hankkeen esittely

 

Loppuaineisto kunnittain 

 

Jämsän kestävän liikkumisen nykytila

Jämsän tavoitteet ja toimenpiteet

 

Keuruun kestävän liikkumisen nykytila

Keuruun tavoitteet ja toimenpiteet

 

Saarijärven kestävän liikkumisen nykytila

Saarijärven tavoitteet ja toimenpiteet

 

Viitasaaren kestävän liikkumisen nykytila

Viitasaaren tavoitteet ja toimenpiteet

 

Äänekosken kesävän liikkumisen nykytila

Äänekosken tavoitteet ja toimenpiteet

 

 

Lisätietoja:

 

Suunnittelupäällikkö Hanna Kunttu, Keski-Suomen liitto, hanna.kunttu (at) keskisuomi.fi

Kaupungininsinööri Katja Rissanen, Jämsän kaupunki, katja.rissanen (at) jamsa.fi

Kaavoitusjohtaja Timo Määttä, Keuruun kaupunki, timo.maatta (at) keuruu.fi

Kaavasuunnittelija Mirja Tarvainen, Saarijärven kaupunki, mirja.tarvainen (at) saarijarvi.fi

Maanrakennusmestari Jukka Rauhala, Viitasaaren kaupunki, jukka.rauhala (at) viitasaari.fi

Liikenneinsinööri Tuula Flyktman, Äänekosken kaupunki, tuula.flyktman (at) aanekoski.fi

 

Projektipäällikkö Laura Mansikkamäki, Sitowise Oy, laura.mansikkamaki (at) sitowise.com

Projektipäällikön työpari Tapio Kinnunen, Strafica Oy, tapio.kinnunen (at) strafica.fi