Kestävän liikkumisen ohjaus Keski-Suomen kaupungeissa

Kestävän liikkumisen edistämistyö on käynnistetty keväällä 2018 Jämsän, Keuruun, Saarijärven, Viitasaaren ja Äänekosken kaupungeissa. Työllä pyritään erityisesti vaikuttamaan ihmisten liikkumistottumuksiin ja -valintoihin kannustamalla valitsemaan liikkumistavat tilanteeseen ja tarpeeseen nähden kestävällä ja fiksulla tavalla. Tähän pyritään markkinoinnin, kasvatuksen ja viestinnän keinoin. Työn tavoitteena on turhan yksityisautoilun vähentäminen sekä kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja kimppakyytien suosion kasvattaminen. Työhön pyritään osallistamaan paitsi kaupungit myös niissä toimivat yhdistykset, yritykset ja muut oleellisimmat tahot.

 

Hankkeen tavoitteena on vuonna 2018:

  • Laatia realistiset kaupunkikohtaiset toimintasuunnitelmat tuleville vuosille

  • Sitouttaa päätöksentekijät, viranhaltijat ja sidosryhmät suunnitelmien toteuttamiseen

  • Laatia seurantamalli, jolla voidaan seurata toiminnan vaikuttavuutta

  • Pilotoida yhdessä kaupunkien ja sidosryhmien kanssa erilaisia kestävän liikkumisen edistämistapoja

 

Hankkeen toteuttaminen on osa Keski-Suomen liikennejärjestelmän kehittämisen toimenpiteitä. Keski-Suomen liikennejärjestelmän aiesopimuksen mukaan sopimuskaudella 2016-2019 toteutetaan kestävän liikkumisen käynnistämishankkeet kaikissa Keski-Suomen kaupungeissa.  

Hanke kestää vuoden 2018 loppuun. Keski-Suomen liiton lisäksi hankkeen toteuttajina ovat Jämsän, Keuruun, Saarijärven, Viitasaaren ja Äänekosken kaupungit. Hankkeen pääkonsulttina toimii Sitowise Oy ja alikonsulttina Strafica Oy.

 

Hankkeen esittely

 

Lisätietoja:

 

Suunnittelupäällikkö Hanna Kunttu, Keski-Suomen liitto, hanna.kunttu (at) keskisuomi.fi

Kaupungininsinööri Katja Rissanen, Jämsän kaupunki, katja.rissanen (at) jamsa.fi

Kaavoitusjohtaja Timo Määttä, Keuruun kaupunki, timo.maatta (at) keuruu.fi

Kaavasuunnittelija Mirja Tarvainen, Saarijärven kaupunki, mirja.tarvainen (at) saarijarvi.fi

Maanrakennusmestari Jukka Rauhala, Viitasaaren kaupunki, jukka.rauhala (at) viitasaari.fi

Liikenneinsinööri Tuula Flyktman, Äänekosken kaupunki, tuula.flyktman (at) aanekoski.fi

 

Projektipäällikkö Laura Mansikkamäki, Sitowise Oy, laura.mansikkamaki (at) sitowise.com

Projektipäällikön työpari Tapio Kinnunen, Strafica Oy, tapio.kinnunen (at) strafica.fi