Liikennejärjestelmäsuunnitelma 12/2012 ja aiesopimus 2013-2015

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa käsitellään maakunnan sisäisiä liikennetarpeita sekä alueen asemaa osana valtakunnan liikennejärjestelmää ja kansainvälisiä yhteyksiä. Se ohjaa tarkempaa suunnittelua ja muodostaa yhteisesti sovitut linjaukset siitä, miten Keski-Suomen tarpeet ja vaatimukset tulee ottaa huomioon valtakunnallisessa liikennepolitiikassa ja liikennejärjestelmän kehittämisessä. Liikennekysymyksiä tarkastellaan kolmesta näkökulmasta: ihmisten liikkumisen, elinkeinoelämän kilpailukyvyn sekä yhteistyön ja toimintamallien kannalta.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmaan liittyvän vuosien 2013-2015 aiesopimuksen allekirjoittajina toimivat Keski-Suomen liitto, kunnat, Keski-Suomen kauppakamari ja ELY-keskus sekä Liikennevirasto. Sopimus on allekirjoittajatahojen yhteinen tahdonilmaus maakunnan liikenteellisen kehittämisen peruslinjauksista ja tärkeimmistä edistettävistä liikennehankkeista.


Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja aiesopimus sekä suunnittelun yhteydessä laaditut taustaselvitykset ovat ladattavissa seuraavista linkeistä:

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12/2012

Aiesopimus vuosille 2013-2015

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman taustaselvitykset

Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 16.11.2012
Elinkeinoelämän logistiikkaselvitys, muistio 16.11.2012
Joukkoliikenteen palvelutasomääritys
 

Lisätiedot:
Liikenneinsinööri Pekka Kokki, Keski-Suomen liitto, p. 040 595 0006, pekka.kokki[at]keskisuomi.fi
Johtaja Jukka Lehtinen, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 040 765 9544, jukka.lehtinen[at]ely-keskus.fi.
Toimitusjohtaja Petri Launonen, Sito-Kuopio Oy, p. 044 368 0681, petri.launonen[at]sito.fi