Luova talous lisää eri toimialojen yhteistyötä

Keski-Suomen liitto kehittää keskisuomalaista luovaa taloutta. Parhaimmillaan luovien ja muiden toimialojen yhteistyö synnyttää innovatiivisia uusia tuotteita ja palveluja. 


Luovuus - luovat alat - luova talous?


Luovuus?

Luovuus on vapauteen ja älykkyyteen liittyvä kyky nähdä uusia asiayhteyksiä, kehittää epätavallisia ideoita, käsitteitä, tekniikoita ja intuitiota sekä etääntyä tavanomaisista ajatusradoista (Wikipedia).


Luovat alat?

Laajimman näkemyksen mukaan luovat alat sisältävät kaikki sellaiset alat, jotka synnyttävät tekijänoikeuksia, patentteja tai tuotemerkkejä. Määrittely on toistaiseksi avoin, sillä luovat alat muuttuvat ja kehittyvät koko ajan. Perinteisesti luovilla aloilla tarkoitetaan taidealoja, kulttuurialoja sekä luovaan työhön perustuvia osaamisintensiivisiä yrityspalveluja. Luovia aloja ovat mm. animaatiotuotanto, arkkitehtipalvelut, elokuva- ja tv-tuotanto, kuvataide ja taidegalleriat, käsityö, liikunta- ja elämyspalvelut, mainonta- ja markkinointiviestintä, muotoilupalvelut, musiikki ja ohjelmapalvelut, peliala, radio- ja äänituotanto, taide- ja antiikkikauppa, tanssi ja teatteri, viestintäala.

 

Luova talous?

Luova talous tarkoittaa kulttuuri- ja luovien alojen omaa liiketoimintaa, mutta lisäksi myös näiden alojen tuotteiden, palvelujen, menetelmien ja osaamisen käyttöä esimerkiksi teollisuudessa ja julkisissa palveluissa. Kaikki toimialat ovat osa luovaa taloutta - jos niin haluavat.
Esimerkiksi perinteinen teollisuus voi kehittää tuotteitaan ja palveluitaan hyödyntämällä vaikkapa muotoilijoita tai markkinointiviestinnän ja animaation ammattilaisia. Parhaimmillaan eri alojen yhteistyö synnyttää innovatiivisia uusia tuotteita ja palveluita.

Lisätietoa Wikipediassa

 

Tiekartta keskisuomalaiseen luovaan talouteen 2013+

Tiekartta kuvaa yhteistä kehittämistahtoa, tunnistaa luovan talouden toimijat Keski-Suomessa ja hahmottaa kunkin toimijan tehtäväkenttää luovan talouden kokonaisuudessa. Luova talous käsitteenä muuttuu jatkuvasti, joten tämäkin 2010-2012 laadittu tiekartta elää ja muuttuu kehityksen mukana. Tiekartan laadintaan osallistui laaja joukko keskisuomalaisia luovan alan kehittäjiä ja toimijoita.

Tiekartta (jpg.)

Luovat alat Keski-Suomessa (infografiikka, jpg.)

 

  

Raija Partanen
Raija Partanen
kehittämispäällikkö
040 595 0139
raija.partanen[at]keskisuomi.fi
CREADIS3-hanke
kulttuuri ja luova talous, järjestöyhteistyö, kv-asiat
 

  

"Yksi kulttuurialojen ja luovien alojen kehittämisen keskeisistä onnistumisen edellytyksistä on taloudellisten ja kult-tuuristen tavoitteiden yhteensovitta-minen." Juliste: Tuomas Hallivuo.Tuomas Hallivuo