Keski-Suomen kehittäminen on laaja-alaista yhteistoimintaa. Se perustuu maakunnan vahvuuksiin, osaamiseen, erikoistumiseen ja eritoten omaan identiteettiin.

 

Maakunnan kehittäminen sisältää erityiset aluekehittämisen toimet ja resurssit sekä näkökulman siitä, että yhteiskunnallisella päätöksenteolla on vaikutuksia alueen kehitykseen. Se on ennakoivaa ja luonteeltaan strategista. Osaavat ja yhteiseen tavoitteistoon sitoutuneet toimijat ovat vaikuttavan aluekehittämisen perusta.

 

Keski-Suomen elinvoimaa ja asukkaiden hyvinvointia rakennetaan monin eri tavoin, hallinnonalojen rajat ylittäen. Keski-Suomessa aluekehittäminen ja maakuntakaavoitus sekä muu alueidenkäyttö, kuten liikennejärjestelmäsuunnittelu, on yhdistetty kokonaisvaltaiseksi ja vaikuttavaksi maakunnan kehitystyöksi.

 

Ympäröivä muutos on pysyvää, siksi maakunnan kehittämisen tulee olla rohkeasti uudistavaa ja kokeilevaa – muutosjoustavat alueet menestyvät.

 

 


Lisätietoja: 

 

Pekka  Hokkanen
Pekka Hokkanen
aluekehitysjohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi
aluekehitys ja alueiden käyttö

 

Olli  Ristaniemi
Olli Ristaniemi
suunnittelujohtaja
040 595 0052
olli.ristaniemi[at]keskisuomi.fi
maakunnan suunnittelu, maakuntakaavoitus, maankäyttö, luonnonvarat, tekninen huolto; liikunta ja urheilu