Biotalous  

  

Keski-Suomi on biotalouden johtava maakunta. Metsästä saatavat raaka-aineet ovat elinkeinoelämämme perusta. Uudet tuotteet ja palvelut pitävät huolen siitä, että kestävä metsien hyödyntäminen tarjoaa työtä ja toimeentuloa vielä pitkälle tulevaisuuteenkin. Metsävarojen lisäksi keskitymme kiertotalouden tuomiin mahdollisuuksiin sekä paikalliseen ruoantuotantoon.

Laadukkaat raaka-aineet ovat biotaloutemme perusta. Biotalouden raaka-ainevirtoihin keskittyviä tutkimus-, tuotekehitys- ja edistämishankkeita on maakunnassamme metsä- ja peltobiotaloudessa. Raaka-aineiden jalostamisessa painopisteemme on uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisessä. Tutkimuksen ja tuotekehityksen kohteena ovat mm. puukuidun uudet hyödyntämismahdollisuudet, metsänkorjuun uudet menetelmät ja uusiutuva energia.

Uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämisen lisäksi maakunnassa panostetaan kiertotalouden kehittämiseen. Biotalouden eri prosessien sivuvirtojen hyödyntämisen, biokaasun tuotannon ja kulutuksen edistämisen sekä uusiutumattomien raaka-aineiden talteenoton ympärillä on Keski-Suomessa paljon aktiivista kehitystoimintaa ja yrityksiä. Tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa selvitetään mm. maametallien talteenottoa jätemateriaaleista ja biopohjaisen hiilidioksidin hyödyntämismahdollisuuksia.

Biotalouden kehittyminen vaatii kasvavia, innovatiivisia yrityksiä. Näiden kehittymiseksi maakunnassa on meneillään useita toimenpiteitä. Verkostomaista kehittymistä ja T&K-toiminnan lisäämistä tavoittelee useampikin hanke. Biotalouskampus kehittää PK-yritysten biotalouden innovaatioihin liittyvää oppimispolkua.

 

Keski-Suomen liiton omia, biotalouteen liittyviä hankkeita:

BEA-APP - uusiutuvan energian käytön lisääminen 

CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta

Baltic ForBio - uusiutuvaa energiaa hakkuutähteistä ja pienpuusta

RDI2CluB - biotalousyrittäjyyttä harvaan asutuille alueille

Biokaasu (hanke päättyi vuonna 2016)

 

Lisätietoja: 

Outi Pakarinen
Outi Pakarinen
va. kehittämispäällikkö
040 595 0018
outi.pakarinen[at]keskisuomi.fi
biotalous, kiertotalous, jätteet, biokaasu