CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta

 

Keski-Suomen liitto on mukana Circwaste -hankkeessa, joka on seitsenvuotinen Syken koordinoima laaja EU-hanke. Circwaste edistää kiertotaloutta ja toteuttaa kansallista jätesuunnitelmaa. Tavoitteena on lisätä materiaalitehokkuutta, ehkäistä jätteen syntyä sekä kannustaa erilaisten sivutuotteiden hyödyntämiseen. Circwaste –hanke alkoi lokakuussa 2016 ja päättyy joulukuussa 2023. Circwaste-hankkeen budjetti on lähes 19 miljoonaa euroa ja sitä toteuttaa 20 organisaatiota. Materiaalit kiertoon sivustolla voit lukea enemmän Circwaste -hankkeen tekemisistä ja tilata mm. Circnews uutiskirjeen.

Keski-Suomen liitto toimii Circwaste -hankkeessa alueellisena koordinaattorina ja vetää omaa osahanketta. Keski-Suomen liiton osahankkeiden yhteenlaskettu budjetti on noin 800 000 €.

 

Ajankohtaista 

11.5.2020 klo 12-16 webinaari kansainvälisestä bio- ja kiertotalouden pääomarahoituksesta, katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan

 

Huom. maaliskuussa 2020 aloitettiin päivitystä vanhoihin tiedostoihin, esitelmiin, raportteihin ym. Näihin on päivitetty/päivitetään uusi disclaimer (disclaimer löytyy myös tämän sivun lopusta, mutta muita muutoksia dokumentteihin ei tehdä.

 

Keski-Suomen vaikuttamissuunnitelman yhdeksi kärjeksi on nostettu kiertotalous. Lue lisää "Kiertotalous käyttöön" kärjestä (24.5.2019).

 

Keskisuomalaiselle kiertotalousosaamiselle on tarvetta EU:ssa (3.4.2019).  

 

Keski-Suomen Circwaste -tiekartta julkaistiin 13.12.2018. Tiekartassa on neljä painopistettä: 1) Rakennus- ja purkujäte, 2) Biohajoavat jätteet, biokaasu ja ravinteiden kierto, 3) Muovit ja 4) Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu. Julkiset hankinnat ovat läpileikkaavina kaikissa painopisteissä soveltuvin osin. Toimenpiteitä tehdään muihinkin kuin varsinaisiin painopisteisiin liittyen.

 

Alueellinen koordinaatio

Alueellisen koordinaation tehtävänä on tukea jätesuunnitelman toimeenpanoa ja edistää kiertotaloutta.

  • Alueellista yhteistyöryhmää on myöhemmin täydennetty, ja siinä on tällä hetkellä noin 20 jäsentä. Syyskuussa 2017 yhteistyöryhmä alkoi hahmotella Keski-Suomen Circwaste -tiekartan painopisteitä ja tavoitteita.
  • Alueellisen yhteistyöryhmän kokouksista ja toiminnasta on valmistunut kooste vuodelta 2017 ja vuodelta 2018. Myös vuoden 2019 kooste on valmistunut.

 

Alueellisten jätevirtojen hyödyntäminen Keski-Suomessa

Keski-Suomen liitolla on alueellisen koordinaation lisäksi myös toinen osahanke,Alueellisten jätevirtojen hyödyntäminen Keski-Suomessa”. Tässä osahankkeessa edistetään mm. jätteiden syntypaikkalajittelua ja biokaasun tuotantoa ja käyttöä. Osahanketta rahoittavat Mustankorkea Oy, Sammakkokangas Oy ja Gasum Oy.

 

Selvitykset 

Vuonna 2019 Keski-Suomen liiton Circwaste hanke oli mukana kolmessa työpajassa/tilaisuudessa, missä keskusteltiin jätteistä raaka-aineena. Lue työpajojen kooste tästä.

 

Keski-Suomessa on selvitetty muovipakkausten erilliskeräyksen täydentämisen kustannus- ja elinkaarivaikutuksia. Voit lukea selvityksen täältä

 

Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus on julkaistu toukokuussa 2018. Voit lukea selvityksen tästä. Jätehuoltoverkostoa kuvaava suppeampi selvitys on luettavissa täältä.

 

Keski-Suomen sekajätteen koostumus tutkittu

Keski-Suomen kotitalouksien sekajätteen koostumusta on selvitetty kesän 2017 aikana. Lue yhteenveto tuloksista tästä. Tutkimuksen tuloksista ovat uutisoineet mm. YLE 3.7.2017: Sekajätteen joukkoon syydetään mitä sattuu.

 

Biokaasua edistetään viestinnällä

Biokaasun tuotantoon ja käyttöön liittyvää edistämistyötä tehdään esimerkiksi esitelmöimällä aiheesta eri tilaisuuksissa, osallistumalla erilaisiin työryhmiin ja hankevalmisteluun ja kirjoittamalla lausuntoja. 

  • Autoillaan puhtaasti biokaasulla -esite
  • Biokaasu Suomessa - hiilidioksidin hyödyntämisen näkökulmia esitys BioCO2 -projektin workshopissa 7.9.2017. Kaikki esitykset .

 

Menneet tapahtumat

Kuormalavojen kierrätys 4.3.2020. Kutsutilaisuudessa keskusteltiin puupakkausjätteiden, erityisesti kuormalavojen kierrätyksen edistämisestä Keski-Suomessa. 

Outi Pakarinen, Keski-Suomen liitto: Circwaste -hanke Keski-Suomessa

Jukka Ala-Viikari, Puupakkausten Kierrätys PPK Oy: Puupakkausten kierrätyksen tilanne Suomessa

Enni Huotari, Keski-Suomen liitto: Puupakkausten kierrätys Keski-Suomessa

Olli Joensuu, MKO Ympäristöpalvelut Oy: MKO kuormalavakeräys jätekeskuksella

Martti Kallioinen, J&J Kuormalavat Oy: Puupakkausten kierrätyspalvelut ja kehitysnäkymät

Merja Lehtinen, Keski-Suomen ELY-keskus: Yritysryhmähankkeista rahoitusta kiertotalouden liiketoiminnan kehittämiseen

 

 

SER-tilaisuus 27.9.2019. Keski-Suomen alueellisen Circwaste yhteistyöryhmän, SER-tuottajayhteisöjen ja SE-laitteiden korjausta ja SER:n kierrätystä/purkua tekevien toimijoiden edustajia keskustelivat SE-laitteiden korjauksen ja SER:n keräyksen ja kierrätyksen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta Keski-Suomessa. Tilaisuuden esitykset:

Tarja-Riitta Blauberg, Ympäristöministeriö: SER ja EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpano

Outi Pakarinen, Keski-Suomen liitto: SER Keski-Suomessa 

Esa Hyppönen, Ketään ei jätetä rannalle, Jyväskylä ry

 

Keski-Suomen Circwaste vuosiseminaari pidettiin 29.8.2019 Jyväskylässä. Tilaisuudessa oli paikalla noin 70 osallistujaa. Tilaisuuden ohjelma.

 

Petrus Kautto, Suomen Ympäristökeskus: Ajankohtaista kierrätystavoitteista

Outi Pakarinen, Keski-Suomen liitto: Missä mennään Keski-Suomen Circwaste -tiekartalla?

Esko Martikainen, Mustankorkea Oy: Miten Jyväskylän muovipakkausten kiinteistökeräyksessä onnistuttiin?

Tanja Oksa, Jyväskylän kaupunki: Kankaan älykäs alueellinen jätehuolto

Outi Ruuska, Sammakkokangas Oy: Muovipakkausten keräys ja kierrätys pohjoisessa Keski-Suomessa

Matti Virkkunen, VTT: Sami & Samu -projekti: Muovien korvaaminen sairaalaympäristössä

Jarmo Karhunen, Millidyne Oy: Pinnan elinkaaren jatkaminen ja ominaisuuksien parantaminen Millidynen teknologisilla ratkaisuilla

Sirpa Vauhkala, Gradia: Kierrätys- ja ylijäämämateriaalien käyttö luovilla aloilla

Pirkko Melville, Jyväskylän kaupunki: Kuluttajalähtöiset kiertotalouskokeilut: haku avautuu

 

Maakuntaliittojen ja ELY-keskusten biokaasuaiheinen tapaaminen 13.11.2018 kokosi Jyväskylään paikan päälle ja linjoille noin parikymmentä osallistujaa. Tilaisuuden tarkoituksena oli keskustella alueiden hankkeista, biokaasun tuotannon ja käytön nykytilasta, sekä suunnitella yhteistyötä. Lisätietoja tilaisuudesta voit kysyä outi.pakarinen (at) keskisuomi.fi tai johanna.alakerttula (at) pirkanmaa.fi. Mukana olleiden alueiden esityksiä:

 

Etelä-Karjala (Tynkkynen ja Peuhkuri)

Etelä-Pohjanmaa (Rintala, Sivula ja Mäki), esite: Sivuvirroista liiketoimintaa Etelä-Pohjanmaalle

Keski-Suomi (Pakarinen)

Kymenlaakso (Karhunen ja Timperi)

Pirkanmaa (Alakerttula ja Simola)

Satakunta (Uoti)

Varsinais-Suomi (Klap)

 

Muovin elämä -seminaari pidettiin 19.9.2018 klo 12-16. Paikalla oli noin 90 aiheesta kiinnostunutta osallistujaa. Tilaisuuden ohjelma. 

 

Sari Kauppi, Suomen Ympäristökeskus: Muovit Suomessa nyt: mihin muovitiekartta johdattaa?

Peter Rasmussen, Suomen Uusiomuovi Oy: Muovipakkausten suunnittelussa huomioitavaa

Tero Holländer, Fortum Oyj: Kierrätysmuovituotteet ja -markkinan kehittyminen

Outi Pakarinen, Keski-Suomen liitto: Muovit Keski-Suomen Circwaste tiekartalla: muovipakkausten erilliskeräyksen elinkaaritarkastelun tulokset

Annukka Ollitervo: Muovit ja kierrätys kuluttajan silmin

Esko Martikainen, Mustankorkea Oy: Suunnitelmia Jyväskylän muovinkeräyskokeilun toteuttamiseksi

Katariina Torvinen, VTT: Selluloosasta uusi muovi

 

Luovaa kiertotaloutta seminaari

25.4.2018 järjestetty Luovaa kiertotaloutta seminaari kokosi noin 120 osallistujaa. Aiheina olivat erityisesti tekstiilit, tekstiilijäte ja rakennusjäte. Tilaisuuden ohjelma ja esitykset. Tilaisuus järjestettiin Luova kiertotalous, Creadis3 ja Circwaste -hankkeiden yhteistyönä.

 

Biokiertotaloudessa tapahtuu tilaisuus 

16.4.2018 järjestetty tilaisuudessa oli paikalla noin 60 osallistujaa  ja verkostoituminen oli silminnähden havaittavissa. Tilaisuuden ohjelma, esitykset:

Outi Pakarinen ja Tiina Karppinen: Biohajoavat jätejakeet Keski-Suomessa

Saija Rasi ja Ville Pyykkönen: Biohajoavista raaka-aineista biokaasua ja arvokomponentteja

Eemeli Tsupari: Bioperäisen hiilidioksidin mahdollisuudet uusien tuotteiden raaka-aineina

Mikko Rahtola ja Anna Toppari: Ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeesta rahoitusta ja neuvoja

Sanna Kukkonen ja Leena Turunen: Kasvualustoja ja pakkausmateriaaleja biohajoavista sivuvirroista

Leena Turunen: Biotalouden sivuvirroista betonin raaka-aineeksi

Matti Tähtinen: Hyönteisistä liiketoimintaa Keski-Suomeen?

Emma Kynkäänniemi: Kiertotalous ruokajärjestelmässä

 

Keski-Suomi kohti kiertotaloutta 2018 tilaisuus

7.2.2018 järjestetty tilaisuus kokosi noin 90 osallistujaa kuulemaan Keski-Suomen Circwaste -hankkeen ja INKI-hankkeen tuloksia. Tilaisuuden ohjelma. Esitykset:

Petrus Kautto, SYKE: Circwaste -hankkeen valtakunnalliset kuulumiset

Outi Pakarinen ja Tiina Karppinen, Keski-Suomen liitto: Keski-Suomen jätehuollon nykytila ja tulevaisuuden visioita

Pirkko Melville, Jyväskylän kaupunki: Kuluttajalähtöiset kiertotalouskokeilut

Suvi Sointusalo, JAMK: Kokemuksia muovinkeräyskokeilusta

Tanja Oksa, Jyväskylän kaupunki: Kankaan älykäs jätehuolto

Jenni Rahkonen, Molok Oy: Älykäs jätehuolto korttelikeräyksellä

Mikko Jylhä, KSSHP: Kiertotalous sairaala Novassa

Juha Tuulaniemi, JAMK: Kiertotalousprojekti palvelumuotoilulla

Ari Väisänen, Jyväskylän yliopisto: INKI-hankkeen esittely

Siiri Perämäki, Jyväskylän yliopisto: Alkuaineiden analysointi ja talteenotto lietteistä

Virva Kinnunen, Jyväskylän yliopisto: Nanopartikkelit lietteissä

Matti Haukka, Jyväskylän yliopisto: Metallit talteen 3D-tulosteilla

Risto Ryymin, Jyväskylän Energia Oy: SER-demolaitos Jyväskylään

 

Rakennusjätteet Keski-Suomessa. 5.12.2017. Ohjelma löytyy täältä.

Outi Pakarinen, Keski-Suomen liitto: Circwaste -hanke Keski-Suomessa

Tiina Karppinen, Keski-Suomen liitto: Rakennusjätteet Keski-Suomessa

Matti Mikkelä, Puhas Oy:Rakennusjätteiden lajittelu ja kierrätys

Outi Ruuska, Sammakkokangas Oy: Rakennusjätteet Sammakkokankaalla

Esko Martikainen, Mustankorkea Oy: Rakennusjätteet Mustankorkealla

Janne Hannula, L&T Oy: L&T:n ratkaisut rakennusjätteen käsittelyyn

Ville Immonen, Wimao Oy: Wimao - ekologisia komposiittituotteita kierrätysmateriaaleista

Petri Jetsu, VTT: Purku- ja rakennusjätteiden hyödyntäminen

Tanja Vepsäläinen, Delete Oy: Purkutyön materiaalien hyödyntäminen, case Waste

Tarmo Lampila, JAMK : Hukat hyötykäyttöön Keski-Suomessa, esite

 

Tilaisuus Keski-Suomen kuntien jätehuollosta vastaaville henkilöille. 25.10.2017. Ohjelma.

Outi Pakarinen, Keski-Suomen liitto: Circwaste -hanke Keski-Suomessa

Tiina Karppinen, Keski-Suomen liitto: Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus

Ella Särkkä, Ympäristöministeriö: Jätelain uudistus

 

Kutsuvierastilaisuus biokaasualan toiminnanharjoittajille ja viranomaisille

25.9.2017, Jyväskylä. Tilaisuudessa keskusteltiin biokaasun asemasta liikenteen päästövähennystavoitteissa ja -keinoissa, kestävyysjärjestelmästä, verotuksesta ja tulevasta uusiutuvan energian direktiivi REDII:sta. Yhteenveto tilaisuuden keskeisimmistä asioista on valmisteilla, esitykset ovat alla. Tilaisuuden ohjelma.

Paavola: Biokaasu Suomessa

Pakarinen: Liikennebiokaasu (Keski-)Suomessa

Jääskeläinen: Liikenteen päästövähennystavoitteet ja -keinot

Haavisto: Kestävyysjärjestelmän vaatimukset

Saastamoinen: Maakaasun ja biokaasun asema verotuksessa

Hillamo: Uusiutuvan energian direktiivi REDII, tilannekatsaus

Koponen: REDII-ehdotuksen kasvihuonekaasupäästöjä koskevat kestävyyskriteerit

 

Keski-Suomen Circwaste -hankkeiden aloitustilaisuus. 2.2.2017. 

Tapahtuman materiaalit: 

Petrus Kautto, Syke: CIRCWASTE-hankekokonaisuus 
Outi Pakarinen, Keski-Suomen liitto:
Keski-Suomen liitto edistämässä jätteiden hyötykäyttöä ja kiertotaloutta
Mikko Jylhä, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri:
Jätteiden käsittelyn optimointi uudessa sairaalassa 
Tanja Oksa, Jyväskylän kaupunki:
Kankaan älyjätehuolto 
Pirkko Melville, Jyväskylän kaupunki ja Lari Rajantie, Sitra:
Käyttäjälähtöiset kiertotalouskokeilut 
Kirsi Pitkänen, Art Impact:
Kulttuuria kiertotaloustwistillä 

 

Blogikirjoituksia

Biokaasuhilloa

Biotalous + digitalous = parempi tulevaisuus

 

Muut Keski-Suomen Circwaste -osahankkeet

Keski-Suomessa myös Jyväskylän kaupungilla ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on omia Circwaste -osahankkeita. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin osahankkeessa haetaan ratkaisuja uuden sairaalan jätteiden käsittelyn optimointiin. Jyväskylän kaupungilla on kaksi Circwaste -osahanketta. Käyttäjälähtöisten kokeilujen osahankkeella haetaan ideoita kiertotalouskokeiluihin. Tätä osahanketta rahoittaa Sitra. Ensimmäinen ideahaku toteutettiin alkuvuodesta 2017 ja ensimmäiset kokeilut ovat käynnistyneet kesällä 2017. Toisessa Jyväskylän kaupungin osahankkeessa kehitetään Kankaan älyjätehuoltoa.

 

 

Lisätietoa Keski-Suomen liiton Circwaste -hankkeista

Outi Pakarinen, projektipäällikkö, 040 595 0018, Twitter: @Outi_Pakarinen

 

Circwaste-hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta.

 

 

Circwaste-hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta.