Elinkeinot

Keski-Suomen talouden ytimen muodostavat metsäteollisuus ja siihen kytkeytyvä teknologiateollisuus. Näillä aloilla osuus maakunnan työpaikoista on noin kaksinkertainen verrattuna koko maan vastaavaan osuuteen. Metsäteollisuuden ja teknologiateollisuuden osuus koko Keski-Suomen arvonlisäyksestä on 23 %. Myös koulutuksen työpaikkoja on Keski-Suomessa selvästi enemmän kuin koko maassa.

Määrällisesti eniten työpaikkoja Keski-Suomessa on terveys- ja sosiaalipalveluissa. Seuraavaksi suurimmat työllistäjät ovat liike-elämän palvelut, koulutus, vähittäiskauppa, rakentaminen sekä kone- ja laiteteollisuus.


Keski-Suomen maakuntastrategiassa kehittämisen kohteiksi on määritelty bio-, digi- ja osaamistalous.

Biotalouden kehittyminen perustuu maakunnan luonnonvarojen älykkääseen hyödyntämiseen, ja ala tuo valtaosan maakunnan vientitulosta myös seuraavien vuosikymmenten aikana.

Digitalouden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää uudelleenajattelua kaikilla toimialoilla, organisaatioissa, yhteiskunnan rakenteissa ja instituutiossa. Digitalouden kärkenä on kyberturvallisuus.

Osaamistalous kytkee yhteen elinkeinot, koulutuksen ja tutkimuksen. Osaamistalous perustuu osaamisen ja innovoinnin tulokselliseen yhdistämiseen.


Elinkeinojen kehittämisessä tavoitteena on synnyttää 10 000 uutta yksityisen sektorin työpaikkaa, 2 000 uutta yritystä sekä lisätä Keski-Suomen vientituloja 2 miljardialla eurolla. Lisäksi tavoitteena on nostaa yritysten t&k&i –toimintaa.

 


Lisätietoja:

Veli-Pekka Päivänen
Veli-Pekka Päivänen
kehittämispäällikkö
040 595 0005
veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi
elinkeinot ja yrittäjyys, MYR:n sihteeriKeski-Suomen Aikajana

kuvaa ja analysoi Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta.

http://keskisuomi.info/julkaisut/keski-suomen-aikajana/