Keski-Suomen seudulliset kehittämisyhtiöt

Keski-Suomessa on seitsemän seudullista kehittämisyhtiötä. Yhtiöiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista on kehitetty Keski-Suomen liiton johdolla.

Keski-Suomen seudullisten kehittämisyhtiöiden puheenjohtaja on toimitusjohtaja Ulla Haggrén Jämsek Oy:stä.


Seudullisten kehittämisyhtiöiden päätehtävinä ovat:

  • seudullisten elinkeinostrategioiden koordinointi
  • yritysten kehittäminen
  • yritysneuvonta
  • seudun markkinointi
  • toimitilojen järjestäminen
  • matkailun kehittäminen
  • riskisijoitustoiminta
  • osaamisen vahvistaminen

Kehittämisyhtiöt palvelevat seudun yrityksiä ja yrittäjäksi aikovia, jotka ovat yhtiöiden asiakkaita. Toisaalta yhtiöiden on toimittava kiinteässä omistajaohjauksessa. Tämä merkitsee sitä, että yhtiön omistajat eli pääasiassa kunnat määrittelevät omistajan tahtotilan. Tahtotila kirjataan seudullisiin elinkeinostrategioihin.

Kehittämisyhtiöiden uutena kehittämisalana on tullut viime vuosina mukaan osaamisen vahvistaminen. Tulevaisuudessa osaavan työvoiman saanti on merkittävä kilpailutekijä seuduille ja yrityksille. Lisäksi kehittämisyhtiön verkostoituvat muiden kehittäjien ja rahoittajien kanssa.


Lisätietoja:

toimitusjohtaja Ulla Haggrén
puh. 020 638 2460 
ulla.haggren(at)jamsek.fi
www.jamsek.fi