Maaseudun kehittäminen


Keski-Suomen maaseudun vahvuuksia ovat uudistuva metsätalous, maidontuotanto ja maaseutumatkailu. Elinkeinomahdollisuuksia lisäävät ympäristöystävällisen energian ja raaka-aineiden kysyntä ja hajautettu energiantuotanto. Maaseutuympäristössä voidaan elantoa löytää myös palveluyrittämisestä esimerkiksi hoiva-alalla, etätyöratkaisuissa ja liike-elämän palveluissa. Uudenlaista yrittäjyyttä voi syntyä myös luovilla aloilla.

Maaseudun elinvoimaisuuden tukemiseksi kehittämistoimenpiteitä suunnataan kaupunkien läheisen maaseudun, ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun vahvuuksiin.


Saaristo-ohjelma 

Keski-Suomen saaristo-osakuntia ovat Joutsa, Jyväskylä, Kivijärvi, Kuhmoinen ja Luhanka. Näissä kunnissa sovelletaan lakisääteistä saaristopolitiikkaa, mikä merkitsee niille ylimääräistä valtionapua. Suomessa on 38 valtioneuvoston nimeämää saaristo-osakuntaa.

Tällä hetkellä on voimassa valtioneuvoston saaristopoliittinen periaatepäätös, jonka tarkoituksena on hyödyntää saaria, merta, järviä, jokia ja ranta-alueita aluekehityksen tukemiseksi saaristossa, rannikolla ja vesistöalueilla luonnon-, maisema- ja kulttuuriarvoja hyödyntäen.

Periaatepäätöksen mukaan saaristoisuus ja vesistöisyys on vahvuus, jota hyödyntämällä maaseutu voidaan pitää asuttuna. Saaristo- ja vesistöalueiden markkinoinnista vastaa Saaristoasiain neuvottelukunta.

Rantojen käyttöä maaseutua elävänä pitäviin tarkoituksiin helpotetaan. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat vapaa-ajan asuminen, vakituinen asuminen rannoilla, saaristo- ja vesistömatkailun kehittäminen sekä liikenne- ja teleyhteyksien turvaaminen haja-asutusalueilla. Saaristopolitiikan kohteita ovat myös maaseudun palvelujen turvaaminen sähköisillä järjestelmillä ja palvelutuotannon tehostamisella, Itämeren suojelu, ympäristö- ja kulttuuriasiat sekä saaristo-osakuntien elinkeino-, infrastruktuuri- ja palvelukysymykset.

 

 

Hilkka Laine
Hilkka Laine
rahoituspäällikkö
040 595 0014
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi
ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen