Yrittäjyys 


Keski-Suomen maakuntasuunnitelman yksi tärkeä tavoite on rakentaa maakuntaan yrittämiseen kannustava ja kansainvälinen toimintaympäristö, jossa yrittäjyys ja osaaminen muuntuvat kaupallisiksi innovaatioiksi. Yrittämiseen kannustava toimintaympäristö luo hyvät taloudelliset ja sosiaaliset mahdollisuudet harjoittaa kestävää ja kannattavaa yritystoimintaa.

Yrittämiseen kannustavassa toimintaympäristössä yrittäjyyskasvatus sisältyy kaikkiin koulutusasteisiin. Yhteiskunnan tehtävä on aktivoida uuden yritystoiminnan syntymistä, auttaa olemassa olevien yritysten uudistumista ja kannustaa kasvuyrittäjyyteen. Henkisen toimintaympäristön lisäksi tarvitaan myös toimiva ja kilpailukykyinen fyysinen toimintaympäristö.

Keski-Suomen liitto on vahvasti mukana rakentamassa yrittäjyyteen kannustavaa fyysistä ja henkistä toimintaympäristöä:

  • pidämme yrittäjyyttä esillä maakunnan strategioissa ja korostamme sen merkistystä
  • edistämme yrittäjyysvaikutusten arvioinnin käyttöönottoa
  • rahoitamme yrittäjyyden kehittämishankkeita
  • tuemme vuosittaista maakunnallista yrittäjäjuhlaa
  • rohkaisemme yrittäjiä järjestäytymään

Laajasti ymmärrettynä yrittäjyys tarkoittaa vastuuta itsestä ja tulevaisuudesta, halua ja kykyä riskinottoon sekä oivaltavuutta, innovatiivisuutta. Se on luottamusta omiin kykyihin ja yhteiskunnan luomiin mahdollisuuksiin. Sen tunnusmerkkinä on toimia taloudellisesti itsenäisesti yhteiskunnan sosiaalisten ja eettisten normien mukaisesti. Pitkällä aikavälillä kannattava ja kestävään kehitykseen perustuva yritystoiminta luo taloudelliset edellytykset ja mahdollisuudet elämänlaadun monille osatekijöille.