Hyvinvointitalous

Keski-Suomeen on kasautunut valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin tärkeä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskittymä. Keski-Suomessa on terveyden edistämiseen profiloitunut sairaanhoitopiiri ja maan ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta vahvasti poikkitieteellisessä yliopistossa. Täällä on merkittävää kuntoutusosaamista ja panostusta kansanterveyteen. Terveyden edistäminen on olennainen osa Jyväskylään rakentuvan Suomen ensimmäisen digisairaalan suunnitelmia. Maakunnassa on vahvaa, organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä hyvinvointialan yritysten, järjestöjen ja julkisten toimijoiden välillä.

 

Hyvinvointitalous on tunnistettu Keski-Suomen kärjeksi maakuntaohjelmassa.

  

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHO

 

Keski-Suomen liitto on mukana KeHO:ssa eli Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymässä. KeHO on keskisuomalaisia sosiaali- ja terveysalan, liikunta- ja urheilualan toimijoita sekä hyvinvoinnin osaajia yhteen kokoava monialainen verkosto, jonka päämääränä on ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteena on, että Keski-Suomessa toimii kansainvälisesti kilpailukykyinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, sosiaalisen hyvinvoinnin, liikunnan, urheilun ja kuntoutuksen osaamis- ja yrityskeskittymä.

KeHO hyödyntää Keski-Suomen ainutlaatuisia vahvuuksia, kuten hyvää yhteistyötä, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkimusta, koulutusta ja vahvaa osaamista, muita hyvinvointiin läheisesti liittyviä tieteenaloja sekä monipuolista järjestö- ja yritystoimintaa. KeHO:n toiminta tapahtuu kuuden työryhmän (tutkimus, innovaatio, koulutus, hanke, viestintä, ohjausryhmä) työskentelyn kautta.

Mistä KeHO koostuu?

Verkostoon on sitoutunut 20 toimijaa ja yhteensä noin 100 asiantuntijaa. KeHO:ssa mukana ovat muun muassa Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän Hippoksen kehitys Oy, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän Urheiluakatemia, Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen Liikunta ry, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, Keski-Suomen Yrittäjät ry, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ja Metsähallitus.

Keski-Suomen hyvinvointisektorin vahvuutena on kansainvälisesti korkeatasoinen liikuntaosaaminen. Jyväskylässä sijaitsee Suomen ainut liikuntatieteellinen tiedekunta (JYU), valtakunnallisten liikunnanedistämisohjelmien (Liikkuva koulu, varhaiskasvatuksen Ilo kasvaa liikkuen, työikäisten Kunnossa kaiken ikää) koordinointi (LIKES), liikuntalääketieteen erikoisala ainoana Suomessa (KSSHP), huippu-urheilun keskus (KIHU ja Olympiakomitea) sekä laajaa järjestötoimintaa (KesLi). Liikunnan ja urheilun huippukeskittymä Keski- Suomessa vaikuttaa kokonaisvaltaisesti maakunnan asukkaiden hyvinvointiin. Keskisuomalaisilla hyvinvointi-innovaatioilla ja -yrityksillä on mahdollisuus menestyä maailmanlaajuisesti ja löytää ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, kuten lapsiperheiden ja ikääntyvien hyvinvointiin, syrjäytymisen ehkäisyyn ja työkyvyn ylläpitämiseen. Lisäksi Keski-Suomessa on useita hyvinvointiin erikoistuneita yrityksiä, laajaa järjestötoimintaa sekä käynnissä olevat merkittävät Uusi sairaala Nova- ja Hippos-projektit. Tämän ainutlaatuisen yhdistelmän johdosta on luontevaa, että hyvinvoinnin osaamiskeskittymä luodaan juuri Keski-Suomeen.

Mitä KeHO tekee?

KeHO mahdollistaa verkostomaisen yhteistyön tekemisen. KeHO etsii rajapintoja liikunta-, terveys- ja sosiaalialoilta, kuntoutuksesta, koulutuksesta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta sekä liike-elämästä. KeHO tuottaa työryhmätoiminnan kautta uusia avauksia, sparraa ideoita ja koordinoi yhteistyötä sekä viestii verkoston toiminnasta ja tuloksista. KeHO tekee Keski-Suomesta hyvinvoinnin maakunnan asukkaidensa parhaaksi.

 

Yhteystiedot

KeHOn projektipäällikkö Janne Laitinen, p. 0400 976751

www.kehofinland.fi

Kari Pirinen
kehittämispäällikkö
040 595 0008
kari.pirinen[at]keskisuomi.fi