CIRCWASTE-hankkeen alueellinen yhteistyöryhmä aloitti Keski-Suomessa

 

Circwaste –hankkeen Keski-Suomen alueellinen yhteistyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran Jyväskylässä 2.2.2017. Yhteistyöryhmän toiminta on osa Keski-Suomen liiton vastuulla olevaa Circwaste-hankkeen alueellista koordinaatiota.

 

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Keski-Suomen ELY-keskuksen Y-vastuualueen johtaja Kari Lehtinen. ELY-keskuksesta mukana ovat myös Hannele Yli-Kauppila ja Esa Kuitunen, joilla molemmilla on kokemusta mm. alueellisten jätesuunnitelmien valmistelusta ja viranomaisvalvonnasta. Keski-Suomen liiton edustajina yhteistyöryhmässä ovat Outi Pakarinen ja Hannu Koponen. Pakarinen toimii projektipäällikkönä Circwaste-hankkeessa ja Koposen vastuulla ovat laajemmin kiertotalouteen liittyvät tehtävät osana maakuntastrategian biotalouskärkeä. Petrus Kautto on Suomen ympäristökeskuksen edustaja ja toimii linkkinä yhteistyöryhmän ja Syken ja Syken kautta myös kiertotalouden palvelukeskuksen välillä. Lisäksi hänen kauttaan saadaan tietoa muilla alueilla toteutettavista Circwaste-hankkeen toimenpiteistä. Kunnallisia jätehuoltoyhtiöitä yhteistyöryhmässä edustavat Esko Martikainen (Mustankorkea Oy), Outi Ruuska (Sammakkokangas Oy) ja Tarja Kuisma (Jämsän Jätehuolto liikelaitos). Ruuska ja Kuisma eivät päässeet ensimmäiseen kokoukseen, mutta ovat jatkossa mukana ryhmän toiminnassa. Yksityisiä jätealan yrityksiä edustavat Jussi Konttila (Erkki Salminen Oy) ja Irma Nurmi (L&T). Nurmi ei päässyt ensimmäiseen kokoukseen, mutta hänkin on jatkossa mukana. Kuntien edustajia ovat Sirpa Peitsenheimo-Aarnio Hankasalmelta, Jouni Kurkela Äänekoskelta ja Päivi Pietarinen Jyväskylästä. Kolmatta sektoria ja asukasrajapintaa edustavat Hannu Hämäläinen Sovatekista (ei paikalla ensimmäisessä kokouksessa) ja Anna Sarkkinen Japa ry:stä. Kirsi Knuuttila JAMK:sta edustaa alan tki-toimijaa.

 

Kaikki ryhmään pyydetyt henkilöt lähtivät innolla mukaan ryhmän toimintaan. Vaikka ryhmän osallistujamäärä on rajattu, on ryhmän toiminnan kuitenkin tarkoitus hyödyttää laajasti kaikkia keskisuomalaisia kiertotalousalan toimijoita. Niinpä ryhmän toiminnasta tullaan tiedottamaan avoimesti näillä sivuilla ja kukin ryhmän jäsenistä viestii ryhmän toiminnasta omissa verkostoissaan.

 

Alueellinen yhteistyöryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja sen tarkoituksena on tukea jätesuunnitelman alueellista toimeenpanoa ja edistää kiertotaloutta ja materiaalitehokkuutta. Ryhmä myös pyrkii mm. aikaansaamaan uusia aihepiiriin liittyviä hankkeita ja aktivoi alan yhteistyötä.

 

Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma on valmisteilla ja tullee hyväksyttäväksi todennäköisesti syksyllä 2017. Jatkossa alueellisia jätesuunnitelmia ei enää tehdä entisessä muodossaan, mutta osana yhteistyöryhmän toimintaa on tarkoitus laatia tiekartta jätesuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi alueella. Tiekartta pohjautuu alueen tarpeisiin ja siinä yhteistyöryhmän laaja-alainen osaaminen tulee varmasti tarpeeseen.

 

 

 

Circwaste-työryhmän ensimmäinen alueellinen tapaaminen

Circwaste –hankkeen Keski-Suomen alueellinen yhteistyöryhmä koolla ensi kertaa. 

 

 

 

 

 

 Alueelliset yhteistyöryhmät

 

Alueellisen yhteistyöryhmän tarkoituksena on tukea jätesuunnitelman toimeenpanoa ja edistää kiertotaloutta.

 

 

 

 

Aamupäivällä ennen ryhmän kokousta oli kaikkien Keski-Suomen Circwaste-osahankkeiden yhteinen starttitilaisuus. Tämän tilaisuuden materiaalit ovat saatavissa:

https://www.keskisuomi.fi/uutiset/1525/keski-suomi_matkaa_kohti_kiertotaloutta_-_tapahtuman_esitykset.

 

 Circwaste –hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta.

Circwaste –hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta.