Tanssia taideresidenssissä. Kuva Matti Häyryrnen 

KultaSote ja KultaSote II – Kulttuurihyvinvointipalvelut osaksi sotea

 

Keski-Suomen liiton vuonna 2018 toteuttaman KultaSote – Kulttuurihyvinvointipalvelut osaksi sotea -hankkeen tavoitteena oli varmistaa hyvinvointitoimenpiteiden toteuttaminen uuden maakunnan suunnittelussa ja toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa. Hanketta toteutettiin tiiviissä yhteistyössä uudistuksen valmistelutiimin ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Hanke oli yksi sote- ja maakuntauudistuksen kärkihankkeista.

KultaSote II -hanke jatkaa siitä mihin KultaSote päättyi. Hankkeessa keskitytään erityisesti kahteen aihealueeseen, vaikuttavuuden todentamiseen ja kulttuurihyvinvointitoiminnan koordinointiin.

KultaSote II -hankkeen päätavoitteet:

·         luoda kulttuurihyvinvointitoiminnan koordinointimalli Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. Kulttuurihyvinvointitoiminta tarvitsee keskitettyä koordinaatiota ollakseen laadukasta ja vakiintuakseen osaksi sote-sektorin hallinto- ja palvelurakenteita. Koordinointimalli on osa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin osallistavan taiteen suunnitelmatyötä.

·         luoda kulttuurivastaavatoiminnan koordinointimalli Jyväskylän kaupungin sote-sektorille. Kulttuurivastaavina toimivat taiteesta ja kulttuurista kiinnostuneet henkilökunnan edustajat. Heidän toimenkuvaansa kuuluu viikoittain kulttuuritoiminnan suunnittelua ja toteutusta osana työnkuvaa. Jyväskylän kaupungin eri sote-yksiköissä on ollut aktiivista kulttuuritoimintaa jo pitkään; kulttuurivastaavatoiminnalla pyritään varmistamaan taiteen ja kulttuurin saatavuus ja saavutettavuus myös jatkossa.  

·         tuottaa hyvinvointivaikutusten analyysi. Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista on paljon tutkimusta, mutta kokemusperäistä tietoa on varsinkin Suomessa kerätty vähän. Keski-Suomen liiton hallinnoiman Taiteen paikka palvelurakenteessa -hankkeen aikana kerättiin sote-sektorin asiakkaiden, henkilökunnan ja esimiesten kokemuksia kolmesta taiteilijaresidenssistä. Kertyneen aineiston pohjalta tuotetaan analyysi, jonka keskiössä ovat osallistujien kokemat hyvinvointivaikutukset. Analyysi toteutetaan yhteistyössä Sosped-säätiön kanssa.

Hanke on suunnattu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän kaupungin sote-palvelujen edustajille.

Hanke on käynnissä 21.8.-31.12.2019. Taiteen edistämiskeskus rahoittaa hanketta.  

 

Tiina  Kivioja
Tiina Kivioja
projektikoordinaattori
040 131 7002
tiina.kivioja[at]keskisuomi.fi
kulttuurihyvinvointipalvelut osaksi sotea

Sivun pääkuva: Matti Häyrynen