Maakunnallinen ennakointi


Osaavan työvoiman saatavuudesta huolehtiminen on maakunnan kehittämisen  tärkeimpiä toimenpiteitä


Ennakointi on jatkuva prosessi, jolla arvioidaan työelämän osaamis-, koulutus- ja työvoimatarpeita. Alueellinen ennakointi edellyttää keskeisten toimijoiden yhteistyötä sekä kysynnän ja tarjonnan tasapainottavaa ennakoivan alueen toimintamallia.

Alueellisen ennakoinnin tuloksia hyödynnetään myös kansallisen tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisohjelman (KESU) maakunnallisessa valmistelussa, jota tehdään yhteistyössä Länsi-Suomen alueen maakuntien kanssa. Ennakoinnilla luodaan suuntaviivat sekä perusopetuksen että aikuiskoulutuksen uudistamiselle sekä työelämän uudistuksille.

Alueellisen kilpailukyvyn kriittinen menestystekijä on toimijoiden kyvykkyys suunnitelmalliseen yhteistyöhön, jossa nykyistä paremmin tunnistetaan erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia. Samalla on kyettävä reagoimaan ketterästi työelämätarpeista kumpuaviin osaamisvajeisiin ja tulevaisuuden osaamishaasteisiin.

Keski-Suomessa tehdään erilaisia ja eritasoisia alueellisia ennakointeja, joiden tehtävänä on tukea alueellista suunnittelua ja päätöksentekoa. Ennakointitietoa kerätään 1) maakunnan yleisen kehittämisen tueksi, 2) alueellisen koulutustarjonnan suuntaamiseksi sekä 3) ajantasaisen alueen kehityskuvan muodostamiseksi.

Osana aluekehittämisvelvoitetta maakuntien liitot ovat yhteistyössä valtion aluehallinnon ja keskeisten muiden sidosryhmien kanssa tehneet erilaisia pitkän aikavälin selvityksiä alueen työvoima- ja koulutustarpeesta. Uusimmat koulutustarpeen ennakointilaskelmat suoritetaan vuoden 2011 aikana osaksi valtakunnallista koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa (KESU 2011 - 2016). 

Tutustu Keski-Suomen yhteisen alueellisen ennakointiprosessin rakentamiseen
www.keskisuomi.info -sivustolla http://keskisuomi.info/alueellinen-ennakointiprosessi/

 Lisätietoja:

Kirsi  Mukkala
Kirsi Mukkala
aluekehitysasiantuntija
040 595 0002
kirsi.mukkala[at]keskisuomi.fi
aluetietopalvelut, ennakointi, kunnanjohtajien ja kansanedustajien kokousasiat